De gemeente in actie: aanpak achter de voordeur

Algemeen

Als beleidsmedewerker hoeft u geen specialist te zijn. Wel is het belangrijk om voldoende geinformeerd te zijn over de risico’s van geweld achter de voordeur om het beleid in de gemeente vorm te kunnen geven. In deze workshop krijgt u zicht op:

  • De uitingsvormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg;
  • De risicofactoren en beschermende factoren;
  • De relatie tussen veiligheid en participatie;
  • De wet op de meldcode;
  • Vormgeven van beleid.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel.
Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag
 

Inhoud

Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld. In bijna 75% van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%) (Van der Veen & Bogaerts, 2010, p. 13 en 14). Als huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg in een vroeg stadium gesignaliseerd worden, kan er laagdrempelige hulp geboden worden.

Achtergrond informatie

Onder de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen medewerkers van sociale wijkteams, huisartsen, praktijkondersteuners, SPV-ers, paramedische beroepen, leerkrachten en ook gespreksvoerders van ‘het keukentafelgesprek’. Uitgangspunt is dat de professional er niet alleen voor staat maar met collega’s onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Sinds 1 januari 2015 is de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Aan het begrip maatschappelijke ondersteuning is het element van ‘veiligheid’ in de gemeente toegevoegd. De regering meent dat dit van belang is, omdat het gevoel van veiligheid voor ingezetenen een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de mogelijkheid tot participatie. Het gaat hierbij om veiligheid in de zin van ‘vrij zijn’ van het risico op geweld uit huiselijke kring; er moet voor iedereen in de thuissituatie – of elders – een veilige plek zijn. Dit is een belangrijk verschil met de oude Wmo. Veiligheid en participatie worden nu fundamenteel met elkaar in verband gebracht.

Voor wie

Beleidsmedewerkers van gemeenten

Trainer