Gratis Participatiewiel XXL proeverij

Algemeen

Je ervaart het Participatiewiel Samenspel XXL: een innovatief en spannend spel. Tijdens deze proeverij leer je wat de kaders en mogelijkheden zijn om een ‘kwetsbare’ burger te laten meedoen in de maatschappij.

Inhoud

Tijdens deze proeverij maak je kennis met de beginselen van het Participatiewiel Samenspel XXL. Je kijkt vanuit het perspectief van de burger naar alle partijen in het sociaal domein. Je leert wat nodig is voor die burger en waar (meer) samenwerking vereist is. Het spel wordt gespeeld op een groot vloedkleed van 6x6 meter met een acteur of ervaringsdeskundige in het midden.

Dit levert de Participatiewiel XXL proeverij jou op:

•    Een beter inzicht in waar een integrale aanpak en verbinding mogelijk is, wat dat kan opleveren en wat daarvoor nodig is.
•    Een manier van integraal werken waarbij de individuele burger centraal staat.
•    Inzicht in samenwerkingsmogelijkheden tussen alle betrokken partijen in uw gemeente.
•    Inzicht in wat er al wel of juist nog te weinig gebeurt op het gebied van participatie, gezien vanuit participatiedoelen van mensen zelf.

Na het volgen van deze proeverij weet je wat een uitgebreidere werksessie met het spel jouw gemeente kan brengen.

Voor wie

Deze proeverij is voor gemeenten, bestuurders, ambtenaren, arbeidsmarktregio’s, UWV’s en sociale professionals die werken in het sociale domein.

Trainer

Charlotte Hanzon, Marjet van Houten, Gery Lammersen, Anna van Deth of Sanneke Verweij.