Grensoverschrijdend gedrag door collega’s: wat doe jij?

26 maart 2018

Algemeen

Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Professionals die werken in de kinderopvang hebben de taak kinderen te beschermen en hen een veilige basis mee te geven zodat zij zich gezond kunnen ontwikkelen. Ter ondersteuning hiervan heeft de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) samen met Movisie een training voor medewerkers in de kinderopvang ontwikkeld.

Tijdens een tweetal informatiebijeenkomsten op 26 maart en 15 mei 2018 introduceert de BMK deze training bij bestuurders en management van kinderopvangorganisaties.

Tijdens deze bijeenkomsten zal klinisch psycholoog Aafke Scharloo een inspirerende en confronterende toelichting geven op het fenomeen misbruik en mishandeling. Aansluitend vertelt Movisie meer over de inhoud van de training en worden een of twee oefeningen gedaan die in de training terugkomen. En tenslotte besteden we aandacht aan het belang van een ‘veilige organisatiecultuur’ en geven we praktische tips en adviezen hoe je het bewustzijn rond grensoverschrijdend gedrag kunt integreren in je beleid zodat het onderwerp op de agenda staat. Iedere dag weer.

Datum: maandag 26 maart (10.00 – 13.00 uur) of dinsdag 15 mei (10.00 – 13.00 uur)
Locatie: Omgeving Utrecht, meer informatie volgt.
Inschrijven: Inschrijven kan door het sturen van een email met uw naam, organisatie, functie, telefoonnummer en aantal deelnemers aan info@bmko.nl

Inhoud

Veel professionals in de kinderopvang zijn zich niet bewust van het feit dat mishandeling of seksueel misbruik van kinderen ook door collega’s kan gebeuren. Gebrek aan kennis over de mechanismen van seksueel misbruik speelt hierbij een rol. Als een medewerker geconfronteerd wordt met een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een collega, kan dit leiden tot ‘onderbuikgevoelens’ die lastig te onderbouwen zijn. Daarnaast kunnen onbewuste belemmeringen om dit gedrag aan te kaarten, een rol spelen: 'Verraad ik een collega door een vermoeden te bespreken? Kan ik zelf ook beschuldigd worden? Ik zeg pas iets als ik het zeker weet!' Hierdoor wordt er niet ingegegrepen of accuraat geobserveerd.

Doel van deze training is het creëren van bewustzijn bij professionals van de noodzaak zich uit te speken als zij signalen opvangen die kunnen wijzen op onveiligheid. De training richt zich enerzijds op kennis en gedragsaspecten van medewerkers. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de mechanismen en de dynamiek van mishandeling en misbruik en hoe hiermee om te gaan als een medewerker hiermee geconfronteerd wordt.

BMK-leden kunnen de training afnemen tegen een gereduceerd tarief.

Voor wie

Professionals in de kinderopvang

Trainer

Aafke Scharloo is klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Ook adviseert ze instellingen, therapeuten, ouders en jongeren in het omgaan met deze problematiek. Daarnaast was ze van september 2012 tot januari 2017 lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De Taskforce jaagt in opdracht van de ministeries van Veiligheid & Justitie en VWS (de uitvoering van) beleid op het gebied van misbruik en mishandeling aan.

Meer weten over de training?
De BMK heeft deze training ontwikkeld i.s.m. Movisie. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de training, neem contact op met Hélène Smid (Communicatieadviseur BMK) via: smid@bmko.nl of bel 06-1595.735