Handen uit de mouwen in de wijk: praten over geweld achter de voordeur

Algemeen

Als professional in een sociaal wijkteam komt u allerlei problemen tegen in gezinnen, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze training krijgt u zicht op uitingsvormen van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. U krijgt tevens tools aangereikt over hoe te handelen bij misstanden achter de voordeur.

Datum: in overleg
Locatie: Movisie Utrecht
Prijs: op aanvraag
Studieomvang: 7 uur

Inhoud

Generalistisch werkende sociale teams worden op wijkniveau ingezet om mensen te ondersteunen om zelf hun problemen aan te pakken. Maar soms is het moeilijk om geweld achter de voordeur ook daadwerkelijk te signaleren. En wat doet u als u bijvoorbeeld huiselijk geweld signaleert? Kunt u een gesprek voeren bij een vermoeden van ontwrichte situaties? Welke impact heeft dit op u en wat zijn uw eigen waarden en normen? Wat zijn de grenzen van het vak? Wie kan worden ingeschakeld en wanneer is specifieke expertise nodig?

Eindresultaat

In deze training krijgt u zicht op:

  • de uitingsvormen van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg;
  • de risicofactoren en beschermende factoren;
  • de relatie tussen (on)veiligheid en participatie;
  • de invloed van uw eigen waarden en normen;
  • de gouden regels bij signaleren.

U krijgt tools in handen:

  • hoe te handelen volgens de stappen van de wet op de meldcode;
  • hoe een gesprek te voeren bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg;
  • wat wel aanpakken en wanneer doorverwijzen?

Achtergrond informatie

In juli 2013 trad de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Onder de wet vallen medewerkers van sociale wijkteams, huisartsen, praktijkondersteuners, SPV-ers, paramedische beroepen, leerkrachten en ook gespreksvoerders van ‘het keukentafelgesprek’. Uitgangspunt is dat de professional er niet alleen voor staat maar met collega’s onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.

Wet Maatschappelijke ondersteuning
Op 1 januari 2015 gaat de vernieuwde Wet Maatschappelijke Ontwikkeling in. Aan het begrip maatschappelijke ondersteuning is ten opzichte van de Wmo (van 2007) het element van ‘veiligheid’ in de gemeente toegevoegd. De regering meent dat dit van belang is, omdat het gevoel van veiligheid voor ingezetenen een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de mogelijkheid tot participatie. Het gaat hierbij om veiligheid in de zin van ‘vrij zijn’ van het risico op geweld uit huiselijke kring; er moet voor iedereen in de thuissituatie – of elders – een veilige plek zijn. Dit is een belangrijk verschil met de oude Wmo. Veiligheid en participatie worden nu fundamenteel met elkaar in verband gebracht.

Voor wie

Medewerkers van sociale wijkteams

Trainer

Wendela Wentzel en actrice.