Intervisie: samen leren van de praktijk

Algemeen

Als professional wil je het juiste doen voor degene die jouw hulp vraagt of krijgt. Soms kunnen zich daarbij complexe situaties voordoen en blijf je met een ontevreden gevoel achter. Intervisie helpt je om een scherpe focus in je werk te hebben en houden. Zeker als je veel solistisch werkt, is het belangrijk samen met collega’s te reflecteren op je handelen. Daarna voel je je steviger in de keuzes die je maakt.

‘Een intervisietraining geeft mij altijd wat lucht. Mijn valkuil is dat ik te betrokken ben bij mijn cliënten. De intervisie zorgt ervoor dat ik een casus beter kan overzien of zelfs afsluit’ geeft één van de deelnemers aan.

‘Na een intervisietraining kan ik weer met een ruime blik aan de slag. Er valt gewoon wat gewicht van je af.’

Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag
Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met één van de trainers / contactpersonen.

Inhoud

In je werk wil je de gezonde balans tussen afstand en nabijheid bewaren. Daarbij wil je de regie zoveel mogelijk bij de cliënt laten en het sociale netwerk benutten. Je ontwikkelt je in je vak en sluit aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Intervisie bij Movisie helpt je om vakoverstijgend te kijken met een brede, integrale visie op de dagelijkse praktijk. Je gaat begrijpen waarom je het werk op een bepaalde manier hebt aangepakt en krijgt inzicht in hoe anderen hiermee omgaan. Je leert het perspectief van collega’s uit andere disciplines, waar je steeds intensiever mee samenwerkt, beter kennen. 

Voor wie

Teams en/of interne begeleiders in zorg en welzijn

Trainer

De begeleiders van de intervisie zijn Anoushka Boet, Jolanda Elferink, Ton van Elst, Maryse den Hollander, Michaëla Merkus en Martha Talma. Zij hebben allemaal hun eigen expertise, waaronder huiselijk en seksueel geweld, maatschappelijke zorg, burgerschap en activering en zelfregie.

Afhankelijk van uw vraag neemt een van hen contact met u op.