Krachtgericht werken

Algemeen

Eigen kracht: het lijkt een toverwoord van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Hoe werkt u als professional ‘krachtgericht’? En hoe maakt u dat concreet voor verschillende leefgebieden als relaties, wonen en gezondheid? Met dit leerwerktraject leert u als professional echt krachtgericht te werken! De basis van dit leer-werktraject ligt in de strenghts based benadering.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Petra van Leeuwen
Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Het leer-werktraject bestaat uit een aantal workshops, aangevuld met praktijkopdrachten en -ondersteuning. Centraal in dit traject staat het versterken van professionals om krachtgericht te werken. Aan bod komen onder andere:

  • het onderzoeken en versterken van iemand eigen kracht;
  • het benutten of versterken van het eigen netwerk;
  • visie op herstel en krachtgericht werken;
  • wijkgerichte aanpak.

Eindresultaat

Na afloop van dit leer-werktraject kunt u benoemen wat krachtgericht werken inhoudt en op welke manier u dit op allerlei niveaus (groot en klein) kunt toepassen in uw werk. U leert op welke manier u kracht kunt onderzoeken bij uw cliënten en wat er nodig is om deze kracht optimaal te benutten.

Krachtgericht werken met leefgebieden

In 2012/2013 ontwikkelde MOVISIE in opdracht van een grote maatschappelijke opvanginstelling dit leer-werktraject, aansluitend op de methodiek van het 8-fasenmodel. Zij kozen ervoor om maandelijks een leefgebied centraal te stellen. Afhankelijk van uw methodiek of belangrijke thema’s voor uw cliënten, maken we dit aanbod op maat. Kies bijvoorbeeld uit deze thema’s:

  • Sociale relaties
  • Wonen
  • Zingeving en levensvragen
  • Gezondheid (psychisch en lichamelijk)
  • Financiën

Voor wie

Dit leer-werktraject is geschikt voor welzijns- en zorgprofessionals, werkzaam in bijvoorbeeld de thuisbegeleiding, maatschappelijke zorg, gehandicaptenzorg.

Trainer

Petra van Leeuwen