Leergang culturele interventies voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken

Algemeen

Deze leergang is een unieke cursus voor zowel culturele als sociale professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van kunst projecten in het sociale domein. De op maat samengestelde cursus levert u handvatten om op kwalitatieve wijze projecten te ontwikkelen en uit te voeren. De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten waarbij naast kennisverrijking, je vooral zelf aan de slag gaat.

Datum en locatie: in overleg
Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Saskia van Grinsven.

Inhoud

Bijeenkomst 1
We bespreken de relatie tussen kunst en maatschappelijke ontwikkeling aan de hand van de projectscan voor culturele interventies en het werk van een prominente kunstenaar. Je maakt kennis met je medecursisten en bespreekt samen je leerdoelen.

Bijeenkomst 2
We introduceren de principes van creatie-regie aan de hand van een culturele interventie. Je geeft een korte presentatie van je eigen projectidee en we gaan nader in op de beoordeling van de maatschappelijke urgentie en de artistieke kwaliteit van culturele interventies.

Bijeenkomst 3
Staat in het kader van het optimaliseren van participatie van je doelgroep aan de hand van een gastcollege. Je verdiept je kennis van de projectscan en je presenteert een mindmap van je eigen project.

Bijeenkomst 4
We gan we aan de hand van een casus we verder met de toepassing van creatieregie. We bespreken de sterke en kwetsbare kanten van samenwerking tussen sociale en culturele professionals en besteden aandacht aan het schrijven van een projectplan. Je presenteert een krachtenveld analyse van je project en je bespreekt je eigen veranderstijl.

Bijeenkomst 5
Op deze bijeenkomst is een ervaren cultuuraanjager te gast, bespreken we programmatisch werken en oefenen we met de evaluatie van de beoogde resultaten en effecten. Hoe betrek je professionele opdrachtgevers en partners structureel bij je werk en hoe kan je de culturele en maatschappelijke waarde van je project of programma zichtbaar maken?

Bijeenkomst 6
Staat in het teken van eigen projectpresentaties en intervisie.

Voor wie

Sociale en culturele professionals die zich willen verdiepen in hun rol bij de ontwikkeling en uitvoering van culturele interventies. We  streven naar een mix van deelnemers uit zowel sociale als culturele beleidsterreinen:

  • zorgprofessionals
  • welzijnswerkers
  • kunstenaars
  • professionals met CMV-achtergrond
  • docenten en projectleiders, beleidsmedewerkers
  • cultuuraanjagers bij culturele, maatschappelijk een zorginstellingen
  • zelfstandig adviseurs

Trainer

Saskia van Grinsven, trainer, coach en procesbegeleider bij Movisie, 030-7892102 of s.vangrinsven@movisie.nl