Masterclass - Op weg naar een effectieve sociale interventie

7 september 2017

Algemeen

Van uw werk in het sociale domein wordt veel verwacht. Het is een uitdaging om van een eerste idee over een aanpak, te komen tot een effectieve interventie. Deze Masterclass biedt u een unieke kans om uw eigen interventie verder te onderbouwen. Wat werkt en wat niet?

In 5 stappen gaat u aan de slag met de kwaliteit, overdraagbaarheid  en effectiviteit van uw eigen aanpak. De Masterclass biedt naast inhoudelijke verdieping, ook de mogelijkheid om uw interventie en de interventies van andere deelnemers onder de loep te nemen. De trainers vragen door op uw methode, dagen u uit en voorzien u van advies.

Datum: 7 september van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Movisie Utrecht
Prijs: 110 euro*

* We kunnen u deze masterclass tegen gereduceerd tarief aanbieden dankzij subsidie van VWS.

 

Inhoud

Het programma van de Masterclass valt uiteen in twee delen.

Toelichting van de vijf stappen

Wat zijn per stap belangrijke aandachtspunten en valkuilen? Hoe draagt elke stap bij aan het succes van uw interventie? De stappen worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

De eigen praktijk onder de loep

U vult, voorafgaand aan de Masterclass, de Quickscan Hoe effectief is mijn interventie in. Zo wordt snel duidelijk in welke ontwikkelstadium uw interventie zit. De trainer selecteert vijf interventies - per ontwikkelstadium één - uit de ingevulde Quickscans. De indieners van de geselecteerde interventies worden door de trainer en de deelnemers flink bevraagd. Zo leert iedereen van de voorbeelden die onder de loep worden genomen en wordt u uitgedaagd een volgende stap te zetten en krijgt u daarbij advies.

Eindresultaat

  • Inzicht in de vijf te doorlopen stappen op weg naar een effectieve sociale interventie: hoe draagt elke stap bij aan het succes van uw interventie?
  • U bent in staat voorbeelden uit de eigen praktijk onder de loep te nemen: wat kunnen we ervan leren en wat zijn goede vervolgstappen voor verdere kwaliteitsverbetering?

Voor wie

Of u nu sociaal professional, stafmedewerker of onderzoeker bent, deze Masterclass is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen, evalueren, implementeren en weer verder ontwikkelen van aanpakken in de sociale sector. Deze Masterclass is bij uitstek geschikt voor ontwikkelaars van interventies die een verbeterslag willen maken over hun interventie.

Trainer

De Masterclass wordt gegeven door een expert van Movisie op het gebied van kwaliteitsverbetering van methoden.

Downloads
leaflet-masterclass-effectieve-sociale-interventie