Motiverende gespreksvoering en zelfregie

Algemeen

In deze training oefenen we met verschillende manieren om motivatie voor verandering te activeren. De juiste houding is daarbij van groot belang. Hoe voer je het gesprek? Hoe verminder je weerstand of hef je deze op? Raak het goud aan in mensen: hun kwaliteiten, energie en vitaliteit. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat mensen meer gaan participeren en hun sociale netwerk benutten.

Meer informatie: Neem voor meer informatie contact op met Maryse den Hollander.
Datum
: in overleg
Locatie: in overleg
Prijs: in overleg

Inhoud

In de training Motiverende gespreksvoering en zelfregie oefenen we met verschillende manieren om motivatie voor verandering te activeren. We werken met instrumenten die de zelfregie en het benutten van sociale netwerken bevorderen. We reflecteren met net zoveel aandacht op de dingen die goed gaan als de dingen die je anders wilt. Om te groeien en ontwikkelen is feedback onmisbaar. We doen dit in een open sfeer waar uitproberen en oefenen centraal staat.

Als sociale professional bent u een belangrijke schakel in het veranderproces waar cliënten voor staan. Het effect van dat ene gesprek kan bepalend zijn voor de motivatie van mensen om dingen anders aan te pakken in hun leven. Maar hoe voer je dat gesprek? Hoe verminder je weerstand of hef je deze op? Lukt het om al pratend te komen tot verandering die overeenstemt met waarden en belangen van de cliënt? Motiverende Gespreksvoering door W.R. Miller en S. Rollnick vormt de rode draad in de training.

Wat gaan we doen?

Tijdens de eerste dag gaan we in op zelfregie en motiverende gespreksvoering (MGV). We bespreken en oefenen met instrumenten en methoden die een aanvulling kunnen zijn op je huidige werkwijze. Ook brengen we MGV in praktijk met een trainingsacteur. Dit gebeurt op basis van uw eigen praktijksituaties. Na ongeveer een maand oefenen op de werkvloer volgt de tweede training. Deze start met een terugblik op de praktijk: hoe is het gegaan met oefenen van MGV en waar liggen aandachtspunten? Daarna gaan we in op verschillende sociale netwerkstrategieën zoals het ecogram, radiostrategie en netwerkberaad. Maar ook hier geldt: 100 goede instrumenten verzekeren geen succes als we het niet op de juiste manier het gesprek erover aangaan. We gaan verder in op motiverende gespreksvoering aan de hand van uw vragen en gaan opnieuw aan de slag met de trainingsacteur.

Na afloop van deze training:

  • heeft u kennis van motiverende gespreksvoering. Ook kent u instrumenten die de eigen kracht van klanten aanspreken en inzicht in het sociale netwerk geven en die benutten en/of versterken.
  • bent u zich bewust van uw houding ten opzichte van het versterken van zelfregie.
  • kunt u motiverende gesprekstechnieken en instrumenten voor versterking van de eigen kracht en het sociale netwerk inzetten bij klantcontact.

Voor wie

Sociale professionals, zoals maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, jongerenwerkers, ouderenwerkers, wijkverpleegkundigen, generalisten, casusregisseurs, medewerkers bureau jeugdzorg en MEE consulenten.

Trainer

Maryse den Hollander