Motiverende gesprekvoering met plegers van huiselijk geweld

Algemeen

Veel professionals ervaren dat plegers van partnergeweld niet gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen. Deze training biedt nieuwe perspectieven op motivatie en vrijwillige vormen van hulp.

Door motivatie te zien als een resultaat van de communicatie tussen professional en klant ontstaat er een ander perspectief. Door meer open vragen te stellen aan plegers gaan ze zien welke voordelen er zitten aan ander gedrag ten opzichte van hun partner.

Meer informatie: Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met Nico van Oosten.
Datum en locatie: in overleg
Studieomvang: 6 uur training en 4 uur studie en voorbereidende opdrachten.
Prijsindicatie: € 3100,00 bij een maximum van 16 deelnemers. Meerprijs bij werken met een acteur: € 500,00.

Inhoud

De training gaat uit van een systemische kijk op partnergeweld. Deze is vooral geschikt voor partnergeweld dat het resultaat is van terugkerende ruzies die uit de hand lopen. Deze vorm van partnergeweld komt het meeste voor.

De training behandelt de volgende onderwerpen:

  • Het verschil tussen systemisch kijken en kijken vanuit individuele problematiek.
  • De dynamiek van ontstaan en voortduren van partnergeweld.
  • Motivatie en motiverende gespreksvoering.
  • Time Out en het belang van communicatie daarbij.
  • Diverse oefeningen.

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om vanuit een systeemgerichte blik plegers te motiveren hun gedrag te exploreren en te veranderen. Hiermee is mogelijk toekomstig geweld in de partnerrelatie te voorkomen.

Voor wie

Professionals die werkzaam zijn in wijkteams en medewerkers van Veilig Thuis.

Trainer

Nico van Oosten