Omgaan met verschillen: verlagen van drempels voor opvoedondersteuning bij allochtone gezinnen

Algemeen

Onze diverse samenleving vraagt om een professional die om kan gaan met mensen met verschillende achtergronden. Als professional weet u niet altijd wat er leeft bij de mensen die u ontmoet. Maar u kunt er wel alles aan doen om de ander zo goed mogelijk te begrijpen. Dit vergroot de kans op een goede onderlinge communicatie. En u komt beter aan de informatie die u nodig heeft voor het uitvoeren van uw werk. Er bestaat geen handleiding met omgangsvormen voor verschillende culturen of religies: in deze training gaan we vooral in op uw dagelijkse praktijk. 

Datum: in overleg
Locatie: incompany
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Deze training neemt u mee in de belevingswereld van de ander. We vergelijken onze eigen normen en waarden met die van de ander. In uw werk is het belangrijk om vanuit een empathische houding meer van de ander te weten te komen. Hoe ver gaat u om de ander te beïnvloeden? Welke vaardigheden heeft u nodig om verder te komen in het gesprek? Wat is het referentiekader waar vanuit de ander handelt als het gaat om opvoedingsvraagstukken? De wijze waarop u de ander benadert, naar de ander luistert en vragen stelt, brengt u dichter bij het doel van deze training, namelijk:

  • inzicht bieden in cultuurspecifieke zaken binnen de opvoeding en in de omgang met klanten;
  • bewustwording van uw eigen vooroordelen en interpretaties;
  • kennis van interculturele communicatie;
  • inzicht in de  meest voorkomende verschillen en overeenkomsten in communicatie met andere culturele- en religieuze bevolkingsgroepen;
  • kennismaken met de nieuwe methode LSD-CV;
  • bespreken van casuïstiek.

Het omgaan met verschillen brengt u dichter bij uzelf!

Voor wie

Professionals die werkzaam zijn binnen de jeugdzorg, kinderbescherming, politie, AMK en sociale wijkteams, beleidsambtenaren en vrijwilligers.
 

Trainer

Jamal Chrifi