Ondernemend werken voor vrijwilligersorganisaties

Algemeen

In deze training leert u in vier modules om ondernemender te werken waardoor u proactiever kunt inspelen op ontwikkelingen in de eigen omgeving. Vrijwilligersorganisaties die ondernemend werken spelen proactief in op kansen en ontwikkelingen in de eigen omgeving. Hiermee vergroten zij hun 'overlevingskracht' in een veranderende civil society, waarin vrijwilligers, klanten én de overheid andere, vaak hogere, eisen aan hen stellen.

Meer informatie: Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Daan de Bruijn of Bora Avric.
Datum
en locatie: in overleg
Locatie: incompany
Prijs: op aanvraag
 

Inhoud

Pro-actief inspelen op kansen en ontwikkelingen, dat is waar het bij ondernemend werken om gaat. Organisaties moeten duidelijk laten zien waar zij voor staan en wat hun toegevoegde waarde is. Dit vraagt om een aantal specifieke vaardigheden voor u als organisatie. Ondernemend werken biedt tegelijkertijd tal van mogelijkheden om nieuwe middelen te genereren en slimme samenwerkingsvormen aan te gaan. In deze training leert u in vier modules om ondernemender te werken waardoor u proactiever kunt inspelen op ontwikkelingen in de eigen omgeving.

Eindresultaat

Na afloop van de training weten de deelnemers de unieke kenmerken van hun organisatie duidelijk neer te zetten. Zij hebben helder voor ogen waar zij met hun vrijwilligersorganisatie in de toekomst naar toe willen. En bovenal, weten zij welke stappen zij moeten zetten om daar te komen.

Vier modules

Module 1: Ken je organisatie
Waar staat uw vrijwilligersorganisatie voor? Wat wilt u bereiken? Wat zijn uw ambities? En wat zijn de stappen op weg daarna toe? Deze vragen vormen de basis voor een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Tijdens module 1 verkennen we de unieke kenmerken van uw vrijwilligersorganisatie en brengen we de wensen en toekomstplannen van uw organisatie in kaart. Door het formuleren van een aantal verbeteracties maakt u een begin met succesvol ondernemerschap. Tenslotte gaan we in op het creëren van draagvlak voor ondernemend werken in uw organisatie.

Module 2 : Verkopen van je organisatie
Deze tweede module gaat in op de vraag hoe u uw organisatie moet verkopen in de directe omgeving. Vertrekpunt bij deze training is het in kaart brengen van de doelgroepen en het aanbod aan activiteiten, diensten en producten. Daarna leren we om in te spelen op de verschillende kenmerken, wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen. Hoe komt u bijvoorbeeld in beeld bij jongeren en hoe past u uw activiteit zo aan dat ook allochtonen willen deelnemen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt deelnemers gevraagd om tijdens deze module de ‘marketing-bril’ op te zetten. Zo gaat u bijvoorbeeld aan de slag met de vraag in hoeverre de identiteit van uw organisatie overeenkomt met het imago dat u bij anderen heeft. Daarnaast leert u hoe u aan de hand van de 5 P’s(Product, Plaats, People, Promotie en Prijs) de marketing van uw eigen organisatie verbetert.

Module 3: Samenwerken en Netwerken
In deze derde module gaan we op een praktische manier aan de slag met het versterken van uw netwerk- en samenwerkingsvaardigheden. Door middel van oefeningen en praktijkcases leert u een netwerk op te bouwen, te onderhouden en te benutten. Ook gaan we in op een passende persoonlijke netwerkstijl. We gaan in op de do’s en dont’s van samenwerken, en u leert te denken in win-win combinaties. Ook benieuwd hoe u een succesvolle samenwerking met een bedrijf tot stand brengt of hoe u in drie stappen in contact komt met de minister van VWS?

Module 4: Fondsenwerven
Veel vrijwilligersorganisaties en steunpunten kunnen hun ambities niet waarmaken vanwege een gebrek aan middelen. De overheid subsidieert minder vaak op structurele basis, donateurs en leden zijn steeds minder trouw aan hun organisatie of vereniging. Tegelijkertijd dienen zich nieuwe mogelijkheden aan om inkomsten te werven. Bedrijven schenken donaties of sponsoren organisaties, het aantal particuliere fondsen groeit. Waar kunt u hen vinden, wie is geschikt voor uw organisatievraag en hoe pakt u het aan? Het werven van fondsen vraagt tegenwoordig om specifieke kennis en vaardigheden. In module 4 maakt u zich de theorie, maar vooral de praktijk, van het fondsenwerven eigen en legt u de basis voor een eigen fondsenwervingsstrategie.
 

Voor wie

Vrijwilligerscoördinatoren, bestuursleden en stafmedewerkers en bestuurders van (lokale) vrijwilligersorganisaties.

Trainer

Daan de Bruijn en Bora Avric