Ondernemend werken voor welzijnsorganisaties

Algemeen

Proactief inspelen op kansen en ontwikkelingen, dat is waar het bij ondernemend werken om gaat. Organisaties moeten duidelijk laten zien waar zij voor staan en wat hun toegevoegde waarde is. Dit vraagt om een aantal specifieke vaardigheden voor u als organisatie. Maar ondernemend werken biedt ook tal van mogelijkheden om nieuwe middelen te genereren en slimme samenwerkingsvormen aan te gaan. In deze training leert u om ondernemender te werken waardoor u proactiever kunt inspelen op ontwikkelingen in de eigen omgeving.

Datum: op aanvraag
Locatie: incompany
Prijs:op aanvraag 
Studieomvang:
Accreditatie:

Inhoud

De (maatschappelijke) druk neemt toe om de effectiviteit van het welzijnswerk inzichtelijk te maken. Terwijl de gemeentelijke budgetten voor welzijnswerk kleiner worden, is er ook de wens van gemeenten om het welzijnswerk te vernieuwen en wordt een beroep gedaan op organisaties om te innoveren. Ook welzijnsprofessionals merken in de samenwerking met andere professionals dat zij duidelijk moeten maken wat hun specifieke expertise en meerwaarde is. Bovendien zijn het de professionals, die signalen oppikken over wensen en behoeften van bewoners en partnerorganisatie. Zij kunnen die signalen ook samen met hun managers vertalen in het ontwikkelen van nieuwe diensten en activiteiten, in samenspraak met beleidsambtenaren en wethouders.

Eindresultaat

Na afloop van de training weet u de unieke kenmerken van uw organisatie duidelijk neer te zetten. U heeft helder voor ogen waar u met uw organisatie in de toekomst naar toe wilt. En bovenal weet u welke stappen u moet om daar te komen.

Ondernemende organisatie én professional

Deze geschetste context vraagt om een meer ondernemende manier van werken, zowel van de organisatie als van de professional zelf. Het vraagt om (het ontwikkelen van) een proactieve houding om succesvol in te kunnen spelen op kansen en nieuwe ontwikkelingen in de eigen omgeving. Dit betekent dat u als professional open staat, alert bent op kansen en daar ook op inspeelt. Dat u uzelf kunt presenteren, weet te vertellen waar uw organisatie voor staat, wat u te bieden hebt én wat het effect is van uw werk. Het betekent ook erop af gaan: netwerken in de buurt benutten, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en daar waar nodig ook zakelijk durven te zijn in de diensten die u verleent.

Ervaring Movisie

Movisie heeft de afgelopen jaren verschillende welzijnsorganisaties, professionals en vrijwilligers ondersteund in het ontwikkelen van een meer ondernemende houding en werkwijze. In enkele organisaties is samen met managers en medewerkers onderzocht welke competenties er nodig zijn om ondernemend te zijn in het werk en hoe deze competenties in de praktijk verder ontwikkeld kunnen worden. In deze training leert u ook om ondernemender te werken waardoor u proactiever kunt inspelen op ontwikkelingen in de eigen omgeving.

Voor wie

Professionals, bestuursleden en stafmedewerkers van welzijnsorganisaties.

Trainer

Daan de Bruijn, Els Meijsen