Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Algemeen

Binnen het algemeen maatschappelijk werk krijgen hulpverleners in toenemende mate te maken met huiselijk geweld. Hoe signaleert u huiselijk geweld en hoe bespreekt u dit? Als professional heeft u een taak om een vermoeden van huiselijk geweld aan te kaarten. Maar vaak is er sprake van handelingsverlegenheid, onder meer uit angst om het vertrouwen van en contact met de cliënt te verliezen. In deze training komt ook een methodisch kader voor het maatschappelijk werk aan bod.

Meere informatie: Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel
Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Huiselijk geweld is een moeilijk bespreekbaar onderwerp, omdat het om grensoverschrijdend gedrag achter de voordeur gaat en het privé leven van cliënten betreft. Hoe signaleert u huiselijk geweld en hoe bespreekt u dit? Wat zijn de signalen van mogelijk huiselijk geweld en hoe maakt u vermoedens bespreekbaar? Kunt u als maatschappelijk werker zowel met het slachtoffer als de pleger in gesprek gaan? Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de hulpverlening aan slachtoffer en pleger? Welke emoties roept de problematiek bij jezelf op? U leert tijdens de training hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen en gaat aan de slag met het in kaart te brengen van uw zorgen. Om vervolgens deze op een respectvolle en niet-oordelende manier te bespreken met uw cliënt.

Eindresultaat

Deelnemers leren huiselijk geweld te signaleren en bespreekbaar te maken. De training is dynamisch met afwisselende werkvormen gericht op eigen attitude en oefening van vaardigheden. In deze training wordt geoefend met behulp van eigen casuïstiek met een actrice. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht evenals de bereidheid om kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Afhankelijk van uw wensen wordt de training geheel voor u op maat ingericht.

Voor wie

Maatschappelijk werkers

Trainer

Wendela Wentzel

Kennisdossier
Trefwoorden