Signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg bij ouderen

Algemeen

Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig! Op ouderenmishandeling ligt een taboe, vooral door sterke loyaliteit. Daarom blijft het vaak onzichtbaar en onbespreekbaar. Deze training leert professionals en vrijwilligers het taboe op signaleren en bespreekbaar maken te doorbreken.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel
Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag

Inhoud

U leert niet-pluis gevoelens en andere signalen te onderkennen en te bespreken. U leert uw eigen waarden en normen, die signaleren van deze problematiek lastig kunnen maken, beter kennen. Aan de hand van het stappenplan Ontspoorde mantelzorg en een gespreksmodel kunt u problematiek signaleren en bespreekbaar maken. Zo kunt u handelen volgens de stappen van de Wet op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

U brengt eigen casuïstiek in waarmee met een actrice geoefend wordt in het signaleren en bespreekbaar maken. Het stappenplan Ontspoorde mantelzorg en een gespreksmodel zijn behulpzame onderdelen.

Voor wie

Maatschappelijk werkers, wmo-loketmedewerkers, opbouwwerkers, ouderenwerkers, (para)medici, sociaal cultureel werkers

Trainer

Wendela Wentzel