Staying Alive: voorkomen van zelfmoord onder LHBT-jongeren

Algemeen

Jongeren met lesbische, homo- bi of transgender gevoelens zijn kwetsbaar. Vooral als zij te maken krijgen met bijvoorbeeld pesten, discriminatie en geweld. De helft van de homo, lesbo en bi jongeren denkt dan ook aan zelfmoord en zelfmoordpogingen komen bijna vijf keer vaker voor dan onder leeftijdsgenoten. Hoe gaat u als professional of vrijwilliger met deze jongeren om? In deze training krijgt u praktische handvatten om de weerbaarheid van deze jongeren te vergroten.

Datum: op aanvraag
Locatie: op aanvraag
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Deze training bestaat uit drie onderdelen:

Cijfers en handvatten

In het eerste deel van de training komen de laatste wetenschappelijke cijfers over LHBT-jongeren aan bod: wat zijn voor hen risicofactoren én beschermende factoren? Hierdoor krijgt u zicht op de kwetsbaarheid van LHBT-jongeren en praktische handvaten om de weerbaarheid van deze jongeren te vergroten.

Zelfmoord

In het tweede deel staat zelfmoord centraal: hoe signaleert u dit en hoe gaat u ermee om? Met deze informatie en tips kunt u zelfmoord onder jongeren op de juiste manier bespreekbaar maken.

Praktijk

Hierna worden casussen uit de praktijk behandeld, wordt geïnventariseerd naar welke organisaties LHBT-jongeren het best doorverwezen kunnen worden en de training wordt afgesloten met praktische do’s and don’ts.

Voor wie

Deze training is vooral bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers die met jongeren werken. Bijvoorbeeld van zorg- en welzijn organisaties, scholen, online hulpdiensten, internetfora of lokale (LHBT-)organisaties.

Trainer

Hanneke Felten

Reviews

Reacties

5

Ik werk met een groepje LHBT-jongeren tussen ongeveer de 14 en 24 jaar oud. Ik vond het handig om de cijfers (een groot deel wist ik al wel) en beschermende factoren te weten, zo kan je een goed beeld vormen en kan je je beter inleven in de jongeren. En heel concreet om signalen van zelfmoord/zelfmoordgedachten op te pikken, wat kun je dan zelf doen, zelf zeggen en wat juist niet en wanneer en naar waar kun je doorverwijzen. Ik had bijvoorbeeld het idee dat je het met een jongere beter helemaal niet over het onderwerp zelfmoord moet hebben, dat je dit zoveel mogelijk moet vermijden omdat het de jongere wellicht op ideeën kan brengen. Terwijl je juist in bepaalde situaties het er beter wél over kunt hebben. Dit kan een uitlaatklep zijn voor de jongere en hem/haar juist op andere gedachten brengen.

Beoordeel deze training

 
1 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Kennisdossier
Trefwoorden