Systeemgericht werken bij huiselijk geweld

Algemeen

Systeemgericht werken is bij huiselijk geweld meestal effectiever en efficiënter dan een meersporenbeleid. Toch is systeemgerichte hulp niet altijd mogelijk of de beste werkwijze. U heeft er daarom veel aan om snel te weten of systeemgerichte hulp mogelijk is en zo ja, hoe u het beste te werk kunt gaan. Die onderwerpen staan centraal tijdens deze training. 

Datum: op aanvraag
Locatie: incompany
Prijs: op aanvraag
Studieomvang:
Accreditatie:

Inhoud

Systeemgericht werken is bij huiselijk geweld meestal effectiever en efficiënter dan een meersporenbeleid. Vaak wonen de gezinsleden bij elkaar of hebben ze nog contact met elkaar, bijvoorbeeld rond de omgang met de kinderen. Bij systeemgericht werken heeft u als hulpverlener met meer gezinsleden contact. Daardoor hebben zowel u als uw cliënten sneller zicht op de destructieve en gezonde kanten in de relatie- en gezinsdynamiek en richt u uw interventies vooral daarop. En door systeemgericht werken bent u minder tijd kwijt aan afstemming en overleg. Toch is systeemgerichte hulp niet altijd mogelijk of de beste werkwijze. Hulpverleners hebben er daarom veel aan om snel te weten of systeemgerichte hulp mogelijk is en zo ja, hoe je dan het beste te werk kunt gaan en hoe deze werkwijze zich verhoudt tot de Wet Meldcode.

Eindresultaat

Na deze training beschikt u over de basisvaardigheden en -kennis om het geleerde zelfstandig in de praktijk te brengen. U kunt huiselijk geweld in de partnerrelatie bespreekbaar maken, u kunt stellen motiveren tot hulp en u kunt hen helpen het geweld te stoppen met behulp van de Time Out.

Voor wie

Hulpverleners in de sectoren Zorg en Welzijn en GGZ.

Trainer

Nico van Oosten

Reviews

Reacties

Beoordeel deze training

 
4 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.