Systeemgericht werken bij huiselijk geweld

Algemeen

Als hulpverlener in een Sociale Wijkteam bent u dé professional die vanuit uw laagdrempelige werkwijze huiselijk geweld moet aanpakken. Dat omvat signaleren en bespreekbaar maken, maar ook het creëren van een veilige situatie. De Meldcode biedt u daarbij houvast in de vorm van een stappenplan. Maar hoe voer je de verschillende stappen uit? En hoe creëer je vervolgens een veilige situatie?

Deze training biedt heldere antwoorden op deze vragen vanuit een systeemgerichte visie op huiselijk geweld.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Nico van Oosten
Datum en locatie: in overleg
Studieomvang: training van 3 dagen en 3 x 4 uur studie en voorbereidende opdrachten.
Prijs: op aanvraag

Inhoud

De training is speciaal bedoeld voor professionals die in sociale wijkteams werkzaam zijn. Zij hebben tot taak huiselijk geweld te signaleren, bespreekbaar te maken en snel een veilige situatie te creëren.

De training leert je je pluis-niet pluis gevoelens effectief te hanteren, door:

  • systeemgericht te kijken naar problematiek waarmee cliënten zich melden;
  • met de cliënten hun problemen zó te bespreken dat je stap voor stap en zonder te moraliseren kunt nagaan of deze in verband gebracht kunnen worden met huiselijk geweld;
  • samen met de cliënten een veiliger thuissituatie te creëren.

In drie dagen leert u de essentie van systeemgericht kijken naar huiselijk geweld en consequent te handelen vanuit deze visie. U leert problematiek waarmee cliënten zich melden zo bespreekbaar te maken dat u er zonder te hoeven moraliseren achter komt of er sprake is van huiselijk geweld. Daarbij is het niet van belang of zij geweld ondergaan en/of plegen. Daarnaast leert u de Time Out methode kennen en hanteren. Partnergeweld staat centraal, maar u leert tegelijkertijd hoe u oog houdt voor de kinderen. In een apart dagdeel wordt ingegaan op het bevorderen en bewaken van uw eigen veiligheid.

U oefent samen met collega’s en leert zo vanuit de verschillende perspectieven ervaren wat de werkwijze inhoudt en hoe deze overkomt op cliënten. Desgewenst kan de docent ook een demonstratie geven van de werkwijze.

Voor wie

De training is speciaal bedoeld voor professionals in sociale wijkteams, zoals (school)maatschappelijk werkers, wijkopbouwwerkers, wijkverpleegkundigen etc.

Trainer

Nico van Oosten