Time Out en andere middelen om huiselijk geweld te stoppen

Algemeen

Professionals missen soms de vaardigheden of het lef om adequaat te handelen bij huiselijk geweld. Een van de problemen waar ze tegen aan lopen is het maken van een goed veiligheidsplan met een gezin. Deze training gaat daar op in en helpt de professional om acute veiligheid te creëren.

'Time Out' is een van de meest effectieve middelen daartoe. In de training leert u hoe u ouders of ouders en hun puberkinderen kunt motiveren om aan de veiligheid in het gezin te werken. Ook bij vechtscheidingen kan de Time Out een goed hulpmiddel zijn. Tijdens de training krijgt u theorie en hulpmiddelen aangereikt en oefent u met technieken bij gespreksvoering.

Datum en locatie: in overleg
Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Nico van Oosten.
Studieomvang: Een dag, waarvan 6 uur actief trainen (2 x 3 uur) + 4 uur voorbereiding in de vorm van opdrachten en literatuur.
Prijsindicatie: Op basis van maximaal 16 deelnemers: € 3600,00 inclusief acteur of € 3100,00 exclusief acteur (exclusief eventuele reistijd).

 

 

 

Inhoud

De training is gebaseerd op systeemgericht werken bij huiselijk geweld. Deze visie gaat er van uit dat ouders en soms ook kinderen een rol spelen in de dynamiek van het geweld. De training leert u om de ouders en eventueel ook de andere gezinsleden te motiveren tot gedragsverandering en inzet om het geweld te stoppen.

Tijdens de training leert u:

  • Gesprekstechnieken om motivatie aan te boren en zichtbaar te maken.
  • Gesprekstechnieken om gezinsleden rijp te maken voor de Time Out.
  • De regels en afspraken die horen bij een veilige toepassing van Time Out als methodiek.
  • Relatiegesprekken voeren om de dynamiek van de gewelddadige interacties in kaart te brengen en Time Out momenten te bespreken.
  • Voorlichting te geven over terugval en terugvalpreventie.
  • Cliënten te motiveren voor hulp bij het bereiken van duurzame veiligheid in het gezin.

Voor wie

De training is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in sociale wijkteams en Veilig Thuis en die een taak hebben bij het bereiken van acute veiligheid in gezinnen.

Trainer

Nico van Oosten.