Train-de-trainer Be A Man

Algemeen

Doel van de methode ‘Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ is het terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder 12- t/m 16-jarige laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. ‘Be A Man!’ is een unieke methode die werkt met peer education: ‘leren van gelijken’. Jonge mannen geven interactieve voorlichting aan jongens met eenzelfde achtergrond. Na het volgen van deze train-de-trainer kunt u in samenwerking met Movisie eigen peer-educators opleiden die gaan werken voor uw organisatie.

Datum: in overleg
Locatie: incompany
Studieomvang: 4 dagdelen
Prijs: Neem contact op voor een vrijblijvende offerte
Accreditatie: licentie

Materialen waar we mee werken:

 • Handleiding voor organisaties.
 • Handleiding voor peer educators. Toegang tot werkvormen en materialen via Yammer-groep ‘Be A Man! Peer educators’.
 • Trainershandleiding voor nieuw op te leiden peer educators (train-de-peer educator).

Inhoud

Het lijkt soms of jongens heel gemakkelijk omgaan met relaties en seks. Veel jongens fluiten meisjes na op straat en scheppen op over meisjes bij hun vrienden. Maar net als voor meisjes, zijn relaties en seks voor jongens niet altijd simpel. Zo zijn voor jongens de signalen van meisjes soms moeilijk te duiden: wil ze nu wel … of toch niet?

Hoe voorkomen jongens dat ze een grens overgaan? Vrienden en media kunnen hen het idee geven dat zij als jongen zoveel mogelijk meiden moet ‘pakken’. Kortom; hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van jongens, en dan met name van laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond van 12 t/m 16 jaar? ‘Be a Man!’ biedt een antwoord. De methode is specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld en houdt rekening met hun achtergrond.

Eindresultaat

Na het volgen van deze train-de-trainer kunt u zelf (grotendeels) eigen peer-educators opleiden die gaan werken voor uw organisatie. Meer informatie over de opzet en werkwijze voor het opleiden van peer educators vindt u in de handleiding voor organisaties, te downloaden via www.movisie.nl/beaman (hoofdstuk 5.2 en hoofdstuk 6, stap 3).

Programma

Het doel van de train-de-trainer is deelnemers in staat stellen om de methode ‘Be A Man!’ vanuit hun eigen organisatie te gaan uitvoeren met inzet van peer educators. Het programma bestaat uit 4 dagdelen:

Dagdeel 1
- Visie en uitgangspunten bij de methode.
- Feiten over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dagdeel 2
- Zes vuistregels voor positief seksueel contact (gebaseerd op de methodiek ‘Vlaggensysteem’).

Dagdeel 3
- Programma ‘Be A Man!’ in vogelvlucht.
- Toelichting bij train-de-peer educator: training en coaching van peer educators.

Dagdeel 4
- Wat zijn randvoorwaarden voor succes bij de uitvoering van de methode?

Over de methode ‘Be A Man!’

‘Be A Man’ heeft als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren door het vergroten van de seksuele weerbaarheid van 12- t/m 16-jarige laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond.

‘Be A Man!’ zet in op het vergroten en veranderen van bewustwording, kennis over en attitude (houding) ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zet de methode in op gedragsverandering, onder andere door het aanbieden van gedragsalternatieven. ‘Be A Man’ richt zich op het voorkomen van zowel plegerschap (vertonen) als slachtofferschap (ondervinden): voorkomen dat jongens over de grens gaan bij een ander, maar ook voorkomen dat zij hun eigen grenzen overschrijden en hun eigen grenzen worden overschreden.

Inzet peer educators

‘Be A Man!’ werkt met peer-education. Bekend is namelijk dat peer education zeer geschikt is om moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken én om attitude- en gedrag te beïnvloeden. Jonge mannen met een zelfde achtergrond - zij fungeren als rolmodellen - vertellen de doelgroep in interactieve voorlichtingen niet alleen hoe ze niét moeten omgaan met grenzen op het gebied van seksualiteit, maar gaan juist ook met hen in gesprek over hoe het wél kan. Dat doen ze onder andere door inzet van een film, rollenspellen en discussies. Het interactieve voorlichtings-programma, gegeven door peer educators, bestaat uit vijf bijeenkomsten:

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag erkennen: wat is het eigenlijk?
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag herkennen: hoe herken je het?
 • Beeldvorming en invloed op seksueel gedrag: welke stereotype beelden over vrouwen en meisjes bestaan er? Wat is de invloed hiervan op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag?
 • Respecteren van wensen en grenzen: hoe kun je de grenzen van een meisje respecteren? En hoe respecteer je je eigen grenzen?
 • Omgaan met sociale druk (inclusief media): hoe ga je om met de groepsdruk die bijvoorbeeld kan bestaan in een vriendengroep om veel meisjes ‘te scoren’?

Peer educator Deniz over zijn ervaring met ‘Be A Man!’

'Wij waren als een soort oudere broers voor de jongens. Ze durfden ons alles te vragen.'

Licentie

Na het doorlopen van onderstaande stappen ontvangen organisaties een certificaat en zijn hiermee gecertificeerd ‘Be A Man!’ train-de-peer educator:

 1. Deelname aan de train-de-trainer.
 2. Het trainen van eigen peer educators, waarbij een deel verzorgd wordt door Movisie. (Om de kwaliteit van de methode te waarborgen en om de ontwikkeling van de methode te kunnen evalueren, bestaat de training van peer educators uit een verplicht inhoudelijk gedeelte waarvoor Movisie ingehuurd dient te worden.)
 3. Samen evalueren van een eerste ronde uitvoering van ‘Be A Man!’.

Voor wie

Welzijnsorganisaties zoals jongerenwerk, straathoekwerk, GGD-en en CMO’s maar ook (zelf)organisaties zoals organisaties van mensen met een migrantenachtergrond, islamitische organisaties en jongerenorganisaties.

Trainer