Train-de-trainer Handelen bij ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Algemeen

Hoe meer een oudere afhankelijk is van familie, bekenden of zorgverlening, hoe groter het risico van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Wilt u een workshop of voorlichting geven aan uw collega’s over dit onderwerp? Heeft u behoefte aan tools om hier een dynamische en interactieve sessie van te maken? Dan is deze train de trainer iets voor u!  

U wordt opgeleid in het trainen van collega’s, andere professionals en vrijwilligers. U leert een workshop of training te ontwikkelen over het signaleren en adequaat handelen bij (een vermoeden van) ouderenmishandeling volgens de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel.
Datum en locatie: in overleg
Prijs: in overleg

Inhoud

Resultaat:

  • U kunt kennis over ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg overdragen op een inspirerende manier.
  • U kunt opdrachten voor training en voorlichting thema ouderenmishandeling uitvoeren (o.a. met behulp van de DVD/beeldmateriaal).
  • U beschikt over werkvormen om casuïstiek volgens het stappenplan te bespreken.
  • U beheerst werkvormen voor bewustwording en reflectie.
  • U heeft inzicht in de didactische principes, leerstijlen, omgaan met complexe problematiek en lastige situaties in groepen.
  • U kunt training en voorlichting geven aan professionals en vrijwilligers.

Voorwaarden voor deelname zijn:

  • basiskennis op het gebied van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.
  • op de hoogte zijn van het stappenplan en de Wet meldcode.
  • ervaring met het groepsdynamiek.
  • bereidheid om kritisch naar eigen gedrag en handelen te kijken.

Voor wie

Opleidingsfunctionarissen, gedragswetenschappers, trainers en aandachtsfunctionarissen met affiniteit voor of werkzaam op het aandachtsgebied ouderenmishandeling/ontspoorde mantelzorg.

Trainer

Wendela Wentzel