Train-de-trainer Huiselijk Geweld voor aandachtsfunctionarissen

Algemeen

Bent u aandachtsfunctionaris voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling binnen uw organisatie? En wilt u uw vaardigheden verbeteren op het gebied van voorlichting, training en consultatie? In deze train-de-trainer leert u als aandachtsfunctionaris op een inspirerende manier kennis en vaardigheden over te dragen, zodat u uw collega’s kunt steunen in de uitvoering van hun taken op het gebied van huiselijk geweld.

Achtergrond: Wet op de meldcode

Sinds juli 2013 bestaat de Wet verplichte meldcode. Dit is een code waar (signalen of vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking onder vallen. Gemakshalve wordt gesproken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze verplichte meldcode heeft tot doel professionals te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Organisaties hebben aandachtsfunctionarissen aangewezen die taken hebben op het gebied van voorlichting, training en consultatie. In deze training krijgen zij de tools in handen om deze taken te vervullen.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel
Datum: op aanvraag
Locatie: incompany
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Deze train-de-trainer is vooral gericht op het (leren) inzetten van werkvormen en consultatie technieken op het gebied van huiselijk geweld. U oefent hiermee, met de andere deelnemers als oefengroep. Na elke uitgevoerde opdracht is er een feedbackronde en komen de do’s en don’ts aan bod: hoe toepasbaar is deze opdracht en op welke manier?

De deelnemers worden op vier niveaus getraind:

  • Niveau van overdragen van kennis en informatie over huiselijk geweld;
  • Niveau van overdragen van bewustwordingsaspecten gericht op eigen ervaringen,  houding, visie, normen en waarden rond deze thema’s;
  • Niveau van didactische vaardigheden;
  • Niveau van de handelingsbekwaamheid door casuïstiek besprekingen volgens de stappen van de meldcode.

Thema’s:

  • Update over de Wet meldcode en de Leidraad Veilige Zorgrelatie; overeenkomsten en verschillen;
  • Oefenen met overdragen van kennis over huiselijk geweld (feiten, uitingsvormen, aard en omvang op een inspirerende manier;
  • Oefenen met opdrachten rond het signaleren en in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld;
  • Oefenen met bewustwordings- en reflectie opdrachten gericht op eigen ervaringen en waarden en normen t.a.v. de problematiek Oefenen met het overdragen van de stappen van de meldcode met behulp van casuïstiek;
  • Presentatie vaardigheden, didactische principes en leerstijlen;
  • Omgaan met weerstand en lastige situaties bij collega’s.

Voor wie

Aandachtsfunctionarissen werkzaam in het onderwijs, ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorginstellingen voor ouderen en verstandelijk, visueel en meervoudig beperkten.

Trainer

Wendela Wentzel