Train-de-trainer ondersteuners mantelzorg

Algemeen

Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT) is een beproefde methode om moeilijk bereikbare groepen mantelzorgers te activeren en hun zelfsturend vermogen te vergroten. Een AMWAHT-traject zet in op de empowerment van mantelzorgers, door ze te leren hun eigen kracht te herkennen en in te zetten. AMWAHT  is gericht op het ondersteunen van een traject met mantelzorgers in het algemeen en mantelzorgers (in kwetsbare posities) in het bijzonder.

De afgelopen jaren is de methode door de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) ontwikkeld en uitgezet in diverse steden. Daarmee zijn goede ervaringen opgedaan.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Jamilla Achahchah.
Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Met de bezuinigingen in de zorg en de verschraling van de dienstverlening, staan steeds meer mantelzorgers onder druk om zaken rondom hun dierbaren zelf te regelen. Gemeenten hebben een taak deze mantelzorgers in beeld te krijgen en waar mogelijk te ondersteunen. De training biedt handvaten om mantelzorgers te bereiken en ze een traject aan te bieden dat hen stimuleert om met hun ambities aan de slag te gaan. In de training wordt ook aandacht gegeven aan het verduurzaming van de methode en wil een olievlekwerking realiseren.

Eigen kracht

De Train-de-trainer ondersteuners mantelzorg in kwetsbare posities zet in op het doorbreken van het isolement van mantelzorgers en spreekt ze aan op hun eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden. Mantelzorgers en vrijwilligers worden tijdens het traject opgeleid tot groepswerkers die zelf lotgenotengroepen opzetten en methodisch begeleiden. De methode kent een theorie- en praktijkdeel. In het praktijkdeel bereiken de opgeleide mantelzorgers op hun beurt weer andere mantelzorgers.

Resultaat

In de Train-de-trainer AMWAHT leert u hoe u een AMWAHT-traject opzet en de deelnemers in het traject begeleidt en ondersteunt. Na de Train-de-trainer bent u op de hoogte wat de methode voor mantelzorgers kan betekenen en bent u in staat om de training in uw eigen gemeente te uitvoeren. Ook leert u in de training hoe u werkt aan het bereiken en empowerment van mantelzorgers in kwetsbare posities.

Voor wie

De training richt zich op professionals en vrijwillige organisaties in mantelzorgondersteuning die serieus aan de slag willen met de methode AMWAHT om de ondersteuning van moeilijk bereikbare mantelzorgers in hun werkgebied te organiseren.

Trainer

Jamilla Achahchah.