Train-de-trainer RelatieWijs

Algemeen

Deze Train-de-trainer geeft u tools om RelatieWijs in te inzetten in teams of uw collega’s te trainen in het gebruik van RelatieWijs. Zo ontwikkelen de professionals een objectief beoordelingskader zodat zij eenzelfde taal leren spreken als het gaat om deze complexe problematiek. RelatieWijs - beoordelen en aanpakken van (ex-) partnergeweld, biedt concrete criteria en vaste richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen en eenduidig te beoordelen. De kern van RelatieWijs is zowel tijdig signaleren als het juist inschatten en bespreekbaar maken van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag van (jong)volwassenen en hierop adequaat reageren.

Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Werkt u in een sociaal wijkteam als aandachtsfunctionaris of heeft u een ondersteunende rol in het team  en hebben uw collega’s regelmatig een niet-pluisgevoel als ze met (ex-)partners praten? Willen ze ondersteuning hoe dit gevoel om te zetten in actie? Heeft u een taak hierin? Werkt u bij Veilig Thuis en heeft u en rol in het geven van voorlichting aan collega’s en keten partners?

Let op: Om  deel te kunnen nemen, moet u de Basistraining RelatieWijs gevolgd hebben. De basistraining RelatieWijs stond voorheen bekend als Vlaggensysteem (ex-)Partnerrelaties (VeP).

Meer informatie: Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel
Prijs: De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Studieomvang: 18 contacturen en 12 uur voorbereiding
Materiaal: Voor het volgen van deze training dient u in het bezit te zijn van de methode RelatieWijs.

Inkijkexemplaar: Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld inclusief inkijkexemplaar.

Inhoud

Voorafgaand aan de train-de-trainer vullen deelnemers een vragenlijst in om vraag en aanbod gericht op elkaar af te stemmen.  In de train-de-trainer gaan de deelnemers zelf aan de slag met het uitvoeren van diverse trainingsonderdelen. De taken worden verdeeld tijdens de eerste dag. Na een aantal weken volgt een tweede dag waarin veel geoefend wordt. Na een terugkomdag hebben de deelnemers  hebben zij de eigen uitgevoerde trainingen besproken.

De aanpak is dynamisch met afwisselende werkvormen. De deelnemers oefenen met het presenteren, het geven van een voorlichting en/of training, het inzetten van diverse werkvormen en het omgaan met lastige situaties.

Binnen 2 jaar na afloop van de Train-de-Trainer kunt u een terugkomdag volgen waarin u een update krijgt over Relatiewijs, dilemma’s kunt inbrengen en aan de slag gaat met lastige situaties rond de methodiek en de overdracht hiervan.

Doel

Na afloop van de train-de-trainer:

  • bent u op de hoogte van de manier waarop u Relatiewijs kunt overdragen;
  • heeft u geoefend met diverse elementen van de overdracht op het niveau van kennis, attitude en vaardigheden;
  • heeft u zicht op uw eigen waarden, normen en kwetsbaarheden ten aanzien van de problematiek.

Voor wie

  • Medewerkers uit wijkteams die aandachtsfunctionaris zijn en een ondersteunende rol hebben in het team op het gebeid van trainingen en voorlichtingen.
  • Veilig Thuis medewerkers, die een rol in de overdracht van methodieken hebben en/of teams coachen. 

  • Andere professionals die een rol hebben in de overdracht rond partnerrelatie geweld.

Criteria voor deelname

  • De basistraining RelatieWijs is gevolgd.
  • Bekendheid met de stappen van de Wet Meldcode.
  • 100% aanwezigheid.
  • Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bereid zijn tot het aanleren van de methodiek zoals bedoeld.

RelatieWijs stond voorheen bekend als Vlaggensysteem (ex-)Partnerrelaties (VeP). U kunt dus ook deelnemen als u de VeP gevolgd hebt.

Trainer

Anoushka Boet en Wendela Wentzel