Train-de-trainer signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Algemeen

Hoe meer een oudere afhankelijk is van familie, bekenden of zorgverlening, hoe groter het risico van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Wilt u een workshop of voorlichting geven aan uw collega’s over dit onderwerp? Heeft u behoefte aan tools om hier een dynamische en interactieve sessie van te maken? Dan is deze train de trainer iets voor u!  

Datum: in overleg
Locatie: in overleg
Prijs: in overleg

Inhoud

U wordt opgeleid in het trainen van collega’s, andere professionals en vrijwilligers. U leert een workshop of training te ontwikkelen over het signaleren en adequaat handelen bij (een vermoeden van) ouderenmishandeling volgens de stappen van de meld code huiselijk geweld en kindermishandeling.

Resultaat:

  • U kunt kennis over ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg overdragen op een inspirerende manier.
  • U kunt opdrachten voor training en voorlichting thema ouderenmishandeling uitvoeren (o.a. met behulp van de DVD/beeldmateriaal).
  • U beschikt over werkvormen om casuïstiek volgens het stappenplan te bespreken.
  • U beheerst werkvormen voor bewustwording en reflectie.
  • U heeft inzicht in de didactische principes, leerstijlen, omgaan met complexe problematiek en lastige situaties in groepen.
  • U kunt training en voorlichting geven aan professionals en vrijwilligers.

Voorwaarden voor deelname zijn:

  • basiskennis op het gebied van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.
  • op de hoogte zijn van het stappenplan en de Wet meldcode.
  • ervaring met het groepsdynamiek.
  • bereidheid om kritisch naar eigen gedrag en handelen te kijken.

Voor wie

Opleidingsfunctionarissen, gedragswetenschappers, trainers en aandachtsfunctionarissen met affiniteit voor of werkzaam op het aandachtsgebied ouderenmishandeling/ontspoorde mantelzorg.

Trainer

Annemiek Goes en Wendela Wentzel

Reviews

Reacties

Beoordeel deze training

 
1 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.