Train-de-trainer Vlaggensysteem Residentiele Jeugdzorg

Algemeen

De train-de-trainer Vlaggensysteem Residentiele Jeugdzorg (RJ) is een maatwerk training voor professionals in de residentiele jeugdzorg. Voorwaarde is dat je de basistraining Vlaggensysteem gevolgd hebt en natuurlijk dat je enthousiast bent! Het Vlaggensysteem is een levende interventie die meegaat met de meest recente ontwikkelingen. In deze train-de-trainer leer je andere professionals te stimuleren en te ondersteunen in het gebruik van het Vlaggensysteem.

De train-de-trainer Vlaggensysteem RJ is alleen als maatwerk af te nemen. Zijn er niet voldoende deelnemers voor deze maatwerk training, meld je dan aan voor de train-de-trainer Vlaggensysteem in het open aanbod. Hoe je werkt met het Vlaggensysteem in de RJ is ook in deze train-de-trainer verwerkt. Het is uiteraard ook mogelijk om met meerdere instellingen samen de train-de-trainer Vlaggensysteem RJ af te nemen. Kijk hier voor het aanbod van alle Vlaggensysteem trainingen.

Datum: 3 dagen in overleg
Locatie: in overleg
Prijs: € 15.000 bij maximaal 16 deelnemers. Exclusief materiaal
Accreditatie:

  • Deelname aan deze training levert 8,5 registerpunten op voor het opleidingstraject in het Registerplein (voorheen BAMw) geregistreerde maatschappelijk werkers en jeugdzorgwerkers.
  • Deelname aan deze training levert op: 12 registerpunten (K&J/OG opleiding – diagnostiek) / 24 registerpunten (K&J/OG herregistratie) voor het opleidingstraject in het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagoog-generalisten.
  • De training is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau NIP in het kader van de herregistratie eerstelijnspsycholoog en telt voor 12 uur.

 

Inhoud

Na aanmelding vragen we je vooraf een vragenlijst in te vullen. Zo stemmen we vraag en aanbod op elkaar af. We werken met behulp van de cyclus van ervaringsgericht leren. De deelnemers nemen ook hun eigen waarden en normen onder de loep, omdat dit je kan hinderen bij de ondersteuning van anderen. Het kenmerk van deze train-de-trainer is dat je leert hoe je zelf de basistraining Werken met het Vlaggensysteem kunt geven, en hoe je diverse werkvormen kunt inzetten om seksualiteit bespreekbaar te maken met je team, kinderen en jongeren. De inhoud van een train-de-trainer is dus vooral gericht op trainingswerkvormen als presenteren, feedback geven en het proces managen. Je gaat zelf aan de slag met het uitvoeren van de diverse trainingsonderdelen.

Op dag 1 ga je aan de slag met de tekeningen en verdiep je je in het toepassen van het Vlaggensysteem in de residentiele jeugdzorg. Op de tweede trainingsdag gaan we vooral veel oefenen. Na dag 3 heb je geoefend met het geven van (onderdelen) van de basistraining, heb je een opzet voor een basis training en een plan van aanpak voor de implementatie van het Vlaggensysteem in je eigen instelling gemaakt en hierop feedback gekregen en zicht op je eigen dilemma’s en de dilemma’s in een residentiele jeugdzorg-setting m.b.t. trainen en de methodiek.

Resultaat

  • Na afloop van de train-de-trainer ben je op de hoogte van de manier waarop je het Vlaggensysteem in de residentiele jeugdzorg kunt overdragen.
  • Je hebt geoefend met diverse elementen van de overdracht op het niveau van kennis, attitude en vaardigheden.
  • Je hebt (indien gewenst) een plan van aanpak klaar voor de implementatie van het Vlaggensysteem in je eigen bedrijf, school of instelling.
  • Je hebt zicht op je eigen waarden, normen en kwetsbaarheden ten aanzien van de problematiek.

Voor wie

Je hebt de basistraining Werken met het Vlaggensysteem gevolgd en wil deze overdragen aan collega’s in de residentiele jeugdzorg. Ook wil je hierop beleid ontwikkelen.

Trainer