Train-de-trainer werken met een meldcode

20 april 2018

Algemeen

Sinds de invoering van de Wet Meldcode is er veel behoefte aan bijscholing van professionals. De overheid heeft daarom de bijscholingsmodule Train-de-trainer Werken met een Meldcode laten ontwikkelen. We organiseren in april 2018 deze Train-de-trainer aangepast aan de actuele ontwikkelingen van de meldcode

U wordt als trainer uitgenodigd om aan de Train-de-trainer deel te nemen en daarna de bijscholingsmodule in uw trainingsaanbod op te nemen. Helpt u professionals de stappen te zetten?

Informatie: Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Anoushka Boet.
Datum: 20 april 2018, 10.00 – 17.00 uur.
Locatie: Utrecht
Prijs: € 645,-.
Studieomvang: Twee dagdelen

Inhoud

Het doel van deze training is u als trainer inhoudelijke en actuele kennis te bieden over de meldcode, zodat u daarna de VWS bijscholingsmodule Werken met een Meldcode zelf kunt geven.

Programma Train-de-trainer

Deze Train-de-trainer beslaat twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel ligt de focus op inhoudelijke en juridische kennis van het basismodel Meldcode. In het tweede dagdeel wordt het bijscholingsprogramma Werken met een Meldcode overgedragen.

Licentie

Na afloop van de Train-de-trainersbijeenkomst krijgen de deelnemers een licentie. Hierin staan de rechten en plichten opgenomen die horen bij dit product1. U krijgt toegang tot de Movisie Academie. Op de Movisie Academie is al het materiaal digitaal tot uw beschikking en kunt u contact leggen met collega-trainers en de opleider. Daarnaast kunt u uw aanbod op de databank Bij- en nascholing plaatsen. Om uw licentie te behouden dient u jaarlijks deel te nemen aan een terugkomdag.

Voor wie

Trainers die de training Werken met een Meldcode willen gaan geven aan professionals.

Trainer

Irma Haxe