Train-de-trainer werken met een meldcode

7 november 2017

Algemeen

Sinds juli 2013 is de Wet Meldcode van kracht. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. De overheid heeft daarom een bijscholingsmodule Werken met een Meldcode en een Train-de-trainer laten ontwikkelen. U wordt als trainer uitgenodigd om aan de Train-de-trainer deel te nemen en daarna de bijscholingsmodule in uw trainingsaanbod op te nemen. Helpt u professionals de stappen te zetten?

Datum: 7 november 2017, 10.00 – 17.00 uur.
Locatie: Utrecht, Movisie
Prijs: € 639,-.
Studieomvang: Twee dagdelen

Inhoud

Movisie heeft in de loop van de jaren veel trainers opgeleid. Er blijken nog steeds trainers te zijn die opgeleid willen worden. We organiseren daarom in september nogmaals Train-de-trainer aangepast aan actuele ontwikkelingen in de meldcode. Het doel van de bijeenkomst is u als trainer inhoudelijke kennis te bieden over de meldcode, zodat u daarna de VWS bijscholingsmodule Werken met een Meldcode kunt geven aan professionals.

Programma Train-de-trainer

Deze Train-de-trainer beslaat twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel ligt de focus op inhoudelijke en juridische kennis van het basismodel Meldcode. In het tweede dagdeel wordt het bijscholingsprogramma werkende wijs overgedragen.

Licentie

Na afloop van de Train-de-trainersbijeenkomst krijgen de deelnemers een licentie. Hierin staan de rechten en plichten opgenomen die horen bij dit product1. U krijgt toegang tot de Movisie Academie. Op de Movisie Academie is al het materiaal digitaal tot uw beschikking en kunt u contact leggen met collega-trainers en de opleider. Daarnaast kunt u uw aanbod op de databank Bij- en nascholing plaatsen. Om uw licentie te behouden dient u jaarlijks del te nemen aan een bijscholingsdag.

Voor wie

Trainers die de training Werken met een Meldcode willen gaan geven aan professionals.

Trainer

Ina van Beek, senior adviseur/opleider Movisie en Lydia Janssen, juridisch adviseur en opleider.