Train-de-trainer Werken vanuit zelfregie

Algemeen

In deze train-de-trainer maakt u zich de visie en werkwijze van Werken vanuit zelfregie eigen. U bent (ervaren) trainer, projectleider of (opleidings-)adviseur en wil het werken vanuit zelfregie overdragen aan professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn.

Na het volgen van de train-de-trainer bent u in staat om de het gedachtengoed over te brengen en waar nodig aan te passen aan uw eigen context en doelgroep.

Meer informatie: Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met Marijse den Hollander.
 

Inhoud

Het versterken van zelfregie is geen trucje. Het vergt inzicht in je eigen visie en houding. Daarom werken we met parallelprocessen rondom eigen regie. Tijdens de train-de-trainer focussen we op:

 • het versterken van uw eigen regie  en rol in de organisatie;
 • het versterken van eigen regie van de uitvoerend professionals of  vrijwilligers; 
 • het versterken van eigen regie van cliënten en bewoners.

Deze parallelle processen komen voortdurend aan bod. We hanteren het basisprogramma zelfregie van Movisie als uitgangspunt. Daarin zoomen we in op zowel visie, houding en vaardigheden als verschillende werkvormen. Verder besteden we aandacht aan op maat maken en borgen van de werkwijze en training in uw organisatie.

Eindresultaat

Na het volgen van de train-de-trainer bent u in staat om:

 • het werken vanuit zelfregie op een inspirerende manier over te dragen aan andere professionals in zorg en welzijn;
 • het basis draaiboek voor de training zelfregie aan te passen aan uw eigen context en doelgroep;
 • te ervaren wat het thema eigen regie voor u zelf betekent, waardoor u in staat bent het gedachtengoed over te brengen en de training te geven op een manier die past bij uw eigen kracht.

Van Movisie ontvangt u een basisprogramma met draaiboek dat u kunt gebruiken voor uw eigen trainingen. U gaat deel uitmaken van de landelijke trainerspool van Movisie: u krijgt toegang tot een digitale bibliotheek waar u materialen, publicaties, artikelen en videos kunt raadplegen voor gebruik in uw eigen trainingen. Daarnaast ontvangt u tweemaal per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst met alle zelfregietrainers. Deze bijeenkomst heeft als doel elkaar te ontmoeten, te inspireren en ervaringen te delen.

Thema’s

Tijdens de training staan de volgende vragen centraal:

 • Zelfregie: wat houdt het in? Waar liggen de grenzen rondom eigen regie?
 • Wat moet u als trainer in huis hebben? Welke manier van trainen hoort bij u?
 • Wat moet u als projectleider of adviseur in huis hebben? Wat moet u doen of juist laten? Welke dilemma’s spelen hier bij?
 • Welke zelfregieversterkende methoden kent u al en welke zijn toepasbaar?
 • Hoe kunt u de trainingen inbedden en borgen in uw organisatie?
 • We sluiten zo veel mogelijk aan bij de praktijksituaties van de deelnemers. We faciliteren het leren van elkaar, elkaars doelgroep en werkcontext.

Wat hebben anderen aan deze training gehad?

Ik heb nu een breed assortiment aan opdrachten en oefeningen om te gebruiken. En vooral ook: kennis over wat wel en niet werkt en welke werkvorm goed past bij welk doel. Ik heb ervaren en geleerd hoe belangrijk het geven van een goede instructie is.

Het delen van zaken met de groep, luisteren naar andere invalshoeken en even nieuwe mindset werkte voor mij zeer verfrissend.

Ik kan nu goed duidelijk maken waar zelfregie en werken vanuit zelfregie over gaat; voor mezelf en mijn collega's. En ik heb handvatten om het werken vanuit zelfregie verder te brengen in mijn organisatie, niet alleen via trainingen, maar ook op andere manieren.

Voor wie

Voor ervaren trainers die de basistraining Werken vanuit zelfregie binnen hun samenwerkingsverband, organisatie of als zzp-er willen verzorgen. Voor projectleiders of adviseurs die het versterken van zelfregie willen implementeren in de organisatie.

Trainer

Chantal van Arensbergen werkt als trainer, coach en procesbegeleider. Zij helpt professionals en vrijwilligers om hun eigen regie én die van hun cliënten te versterken. Voor Movisie verzorgt zij al een aantal jaren de train-de-trainer Werken vanuit zelfregie.