Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

14 september 2018

Algemeen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door en met kinderen baart opvoeders en professionals zorgen. Wanneer gaat het om grensoverschrijdend gedrag of is het ‘gezond’ experimenteergedrag? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. In deze train-de-trainer leert u professionals te stimuleren en te ondersteunen in het gebruik ervan.

Om deel te kunnen nemen, moet u de basistraining Werken met het Vlaggensysteem gevolgd hebben.

Informatie: Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel of Anoushka Boet
Datum: 14 september, 11 oktober en 13 december 2018
Sluitingsdatum inschrijving: 5 september 2018
Locatie: Movisie Trainingszaal, Utrecht.
Prijs: train-de-trainer: € 1500,-  per deelnemer. Terugkomdag:  €550,-  per deelnemer.
Voor het behalen van een certificaat is het verplicht 6 dagdelen aanwezig te zijn.

Accreditatie:

  • Deelname aan deze training levert 8,5 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in het Registerplein (voorheen BAMw) geregistreerde maatschappelijk werkers en jeugdzorgwerkers.
  • Deelname aan deze training levert op: 12 registerpunten (K&J/OG opleiding – diagnostiek) / 24 registerpunten (K&J/OG herregistratie) voor het opleidingstraject voor in het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagoog-generalisten.
  • De training is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau NIP in het kader van de herregistratie eerstelijnspsycholoog en telt voor 12 uur.

Inhoud

Leonie (15 jaar) vindt pijpen geen seks. Hamed (12 jaar) heeft fantasieën over mannen en maakt zijn eerste afspraak met een oudere jongen via de chat. Paula (9 jaar) vraagt jongens via webcam om hun piemel te laten zien. Soheila (17 jaar) wil door de groepsleider voorgelicht worden over anale seks.

Instellingen, jeugdvoorzieningen en scholen willen kinderen en jongeren een beschermde leefwereld bieden en weten vaak niet hoe het seksueel gedrag te interpreteren. Vaak is er geen beleid of ontbreken de criteria waaraan het experimenteergedrag getoetst kan worden. Het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa ontwikkelde met Movisie het Vlaggensysteem om seksueel gezond én seksueel grens-overschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen.

Eindresultaat

Na afloop van de train-de-trainer:

  • bent u op de hoogte van de manier waarop u het Vlaggensysteem kunt overdragen;
  • heeft u geoefend met diverse elementen van de overdracht op het niveau van kennis, attitude en vaardigheden;
  • heeft u (indien gewenst) een plan van aanpak voor de implementatie van het Vlaggensysteem in uw eigen instelling;
  • heeft u zicht op uw eigen waarden, normen en kwetsbaarheden ten aanzien van de problematiek.

Werkwijze

Voorafgaand aan de train-de-trainer vullen deelnemers een vragenlijst in om vraag en aanbod gericht op elkaar af te stemmen. Deelnemers krijgen een huiswerkopdracht, gericht op onderzoek naar de implementatie-behoefte van medewerkers en de implementatiemogelijkheden binnen hun instelling. In de train-de-trainer gaan de deelnemers zelf aan de slag met het uitvoeren van diverse trainingsonder-delen. De taken worden verdeeld tijdens het eerste dagdeel. Na ongeveer 12 weken volgt een tweede dag waarin veel geoefend wordt. Na een terugkomdag hebben de deelnemers een plan van aanpak voor de implementatie van het Vlaggensysteem in de eigen instelling of hebben zij de eigen uitgevoerde trainingen besproken.

De aanpak is dynamisch met afwisselende werkvormen. De deelnemers oefenen met het presenteren, het geven van een voorlichting en/of training, het inzetten van diverse werkvormen en het omgaan met lastige situaties.

Materiaal

Voor het volgen van deze training dient u in het bezit te zijn van het boek 'Vlaggensysteem: reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren'. Heeft u dit boek niet? U kunt het aanschaffen via Bol.com.

Voor wie

Gedragswetenschappers, hulpverleners, beleidsmakers en andere professionals die de training vlaggensysteem hebben gevolgd en deze willen overdragen aan collega’s en hierop beleid willen ontwikkelen.

Trainer

Wendela Wentzel en Anoushka Boet van Movisie.