Vanuit het sociale wijkteam aan de slag met inclusie en diversiteit

Algemeen

Als sociale professional van een wijkteam krijgt u complexe hulpvragen vanuit de volle breedte van de samenleving. Daarbij heeft u te maken met interculturele diversiteit, seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit in religie en in leeftijd.

Met deze training krijgt u meer kennis en inzicht in die elementen en uw eigen visie en aanpak, zodat u uw werkwijze en interventies beter kunt laten aansluiten bij cliënten met een diverse leefwereld.

We werken vanuit het gedachtengoed van een inclusieve samenleving waarin bewoners/cliënten zich gezien voelen in hun diversiteit en een positieve, respectvolle en ondersteunende houding ervaren vanuit het wijkteam.

Meer informatie: Neem geheel vrijblijvend contact op met Els Meijsen.
Locatie: incompany.
Prijs: Richtprijs 800,- tot 1000,- euro (bij maximaal 16 deelnemers). De training omvat 1 hele dag en 2 halve dagen met voorbereidingsopdracht.
Samenwerkingspartner: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Inhoud

Tijdens deze training gaan we met de volgende vragen aan de slag:

  • Hoe kunnen medewerkers van sociale wijkteams beter aansluiten en kansen benutten bij de diversiteit van bewoners uit de wijk?
  • Hoe kan ingezet worden op participatie van alle bewoners?
  • Hoe signaleer je specifieke vraagstukken?
  • Hoe kan er nog meer doorgevraagd worden?
  • Wat zijn uw eigen waarden en normen t.a.v. diversiteit?
  • Sluit de werkwijze van het wijkteam voldoende aan bij de diversiteit van de bewoners?

We werken met interactieve oefeningen, spelvormen en kennisoverdrach. Voorafgaand aan de trainingen worden leervragen geïnventariseerd om de training optimaal aan te sluiten bij de deelnemers.

Voor wie

Deze training is voor professionals die werken in sociale wijkteams, professionals werkzaam in het sociale domein, maatschappelijk werkers, MEE consulenten. Verschillende organisaties kunnen een aanvraag combineren.

Trainer

Els Meijsen