Veiligheid voor de professional: preventie van agressie

Algemeen

Agressie van cliënten en angst daarvoor is een probleem waarmee veel professionals worstelen. Verbale agressie komt het meest voor – ook in de vorm van bedreigingen - maar soms ook lichamelijke agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze training gaat vooral in op wat er preventief mogelijk is en op de eigen reacties op agressie. Er wordt gewerkt met een acteur die feedback geeft op de vertoonde reacties.

Verschillende organisaties kunnen deze training gezamenlijk afnemen.

Datum en locatie: in overleg
Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Nico van Oosten
Prijsindicatie: Op basis van maximaal 15 deelnemers: € 3600,00 (exclusief eventuele reistijd)

Inhoud

Na deze training staat de deelnemer steviger in zijn/haar schoenen. Hij/zij kent het verschil tussen verschillende vormen van agressie en weet wat te doen om die te voorkomen en erop te reageren. Tevens weet hij/zij beter wat de eigen lichamelijke en verbale reacties zijn op agressie en weet het spanningsniveau met ademhaling beter te reguleren.

Het programma bestaat uit korte theoretische inleidingen en bespreking van situaties en ervaringen van deelnemers. Daarbij is er tevens aandacht voor timing en positionering in de gespreksruimte, do’s en don’ts.

Een halve dag is ingeruimd voor het oefenen met regulering van het lichamelijke spanningsniveau en oefenen met een actrice met verschillende vormen van agressie aan de hand van eigen casuïstiek.

Uitspraken van deelnemers uit de gemeente Maasdriel

‘Door de training kan ik door bewust te zijn van mijn ademhaling en te onderzoeken welke vorm van agressie gebruikt wordt, mijn handelen erop afstemmen.'

'Wat de training me heeft op geleverd is bewustwording van mijn eigen houding en voorwaarden om een zo veilig mogelijk omgeving te creëren. Het leren de-escaleren, meebewegen met het gevoel van de cliënt.'

Voor wie

De training is geschikt voor uiteenlopende (professionele) doelgroepen, die te maken hebben met agressie van cliënten. De training wordt op maat gemaakt aan de hand van knelpunten en leerwensen van de deelnemers.

Trainer

Nico van Oosten of Wendela Wentzel in samenwerking met trainingsacteurs.