Versterk het netwerk van burgers

Algemeen

Welzijnsbeleid hamert steeds meer op het belang van het eigen netwerk van de cliënt. Een sterk (sociaal) netwerk is natuurlijk belangrijk voor álle burgers, maar juist ook voor burgers die vanwege hun kwetsbaarheid sociaal geïsoleerd zijn en hulp hard nodig hebben. Maar een sterk netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Movisie geeft trainingen voor professionals die hun cliënten willen ondersteunen bij het versterken, uitbreiden en benutten van hun eigen contacten.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Maryse den Hollander of Gery Lammersen.
Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Deze training gaat in op de betekenis van contacten voor mensen, breder dan alleen hulp. En op verschillende mogelijkheden en methoden voor professionals om hun cliënten te ondersteunen bij het versterken, vergroten en benutten van hun eigen netwerk. Daarnaast gaan we in op de dilemma’s die de nadruk op het eigen netwerk met zich mee brengt.

Eindresultaat

U heeft een visie op hoe u het netwerk van hun cliënten kunt versterken en benutten én krijgt daarvoor concrete handvatten.

De betekenis van het netwerk

Het sociale netwerk van kwetsbare mensen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van hun positie. En ook het welzijnsbeleid hamert op het belang van het eigen netwerk van de cliënt: niet zo maar professionele hulp inschakelen, maar ook kijken naar wat het eigen netwerk kan. Maar wat betekent dit voor cliënten? Hebben ze wel een netwerk, en willen ze dat netwerk wel inschakelen? Hoe voorkom je dat dat netwerk dan alleen nog maar een steunende rol vervult en dat de relaties hun
wederkerigheid en gelijkwaardigheid verliezen?

Netwerk versterken

U werkt met methoden om een netwerk in kaart te brengen en u oefent met eigen casuïstiek. Ook de samenwerking met – minder voor de hand liggende - partijen als bijvoorbeeld de lokale middenstand komt aan de orde. Daarbij is er aandacht voor wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Besproken technieken worden direct gekoppeld aan uw werkpraktijk.

Voor wie

Zorg- en welzijnsprofessionals die willen leren hoe zij het netwerk van cliënten effectiever in kunnen zetten.

Trainer

Maryse den Hollander en Gery Lammersen