Vrijwillige hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld

Algemeen

Hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld in een vrijwillig kader is sterk in ontwikkeling. Veel hulpverleners die op vrijwillige basis met plegers werken, ervaren problemen met de motivatie van deze doelgroep. De training gaat hier uitgebreid op in en leert motiverende gespreksvoering toe te passen in de hulp aan plegers.

Datum: op aanvraag
Locatie:incompany
Prijs:op aanvraag 
Studieomvang:
Accreditatie:

Inhoud

Hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld in een vrijwillig kader is sterk in ontwikkeling. Met name in combinatie met het huisverbod is het van groot belang om snel contact te leggen met plegers en hen te motiveren om hulp te zoeken.  Veel hulpverleners die op vrijwillige basis met plegers werken, ervaren problemen met de motivatie van deze doelgroep. De training gaat hier uitgebreid op in en leert motiverende gespreksvoering toe te passen in de hulp aan plegers. De training gaat verder uit van een combinatie van individuele en relatiegerichte hulp, zoals rond het huisverbod ook wordt gepraktiseerd.

Eindresultaat

U leert methodieken voor vrijwillige hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld.

Afhankelijk van uw wensen kunnen de volgende zaken aan bod komen:

  • De visie op de beroepshouding bij huiselijk geweld;
  • Geweldsdynamieken in gezinnen;
  • Stappen in de hulpverlening;
  • Bespreekbaar maken van huiselijk geweld, motieven van plegers om huiselijk geweld te gebruiken en het motiveren van cliënten tot verandering;
  • Motivatie en gespreksvoering, toegespitst op het hanteren vanbagatelliseren en ontkennen, dóórvragen op wat de pleger naar voren brengt en motiveren voor een hulpaanbod;
  • De Time Out als interventie.

Voor wie

Maatschappelijk werkers, psychologen en psychotherapeuten die in hun werk te maken hebben met plegers van huiselijk geweld.

Trainer

Nico van Oosten

Reviews

Reacties

Beoordeel deze training

 
6 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.