Waarderend co-creëren

Algemeen

Hoe kom je er als gemeente samen met bewoners en aanbieders achter wat de wijk kenmerkt, welke krachten een wijk heeft en welke vraagstukken er spelen? En op welke manier en in welke vorm kan een sociaal wijkteam daar vervolgens een antwoord op zijn? Heb als sociaal wijkteam, maatschappelijke organisatie of gemeente oog voor de bijdrage en potentie van maatschappelijke burgerinitiatieven. De huidige tijd staat bol van de term co-creatie. De tijdgeest vraagt om een nieuwe rol van professionals: u organiseert niet meer voor, maar met uw doelgroep. Initiatief en regie komen steeds meer bij mensen zelf te liggen. Tegelijkertijd heeft u als professional de opdracht om samen met uw doelgroep bepaalde maatschappelijke doelen en resultaten te realiseren. Wat betekent dit voor uw rol en hoe pakt u dit aan?

Datum: op aanvraag
Locatie: incompany
Prijs: op aanvraag

 

Inhoud

Daadwerkelijk co-creatief te werk gaan vraagt om de juiste basishouding en intenties, om ‘omdenken’, een helder en uitnodigend proces en durven loslaten dat je vooraf weet waar het toe zal leiden. Dat is waar we in deze training - aan de hand van een eigen casus - op in gaan.

De training bestaat uit drie dagdelen, van elk 3 uur. Tussendoor krijgt u huiswerkopdrachten mee. Bij elk onderdeel nodigen we een deskundige uit de praktijk uit, variërend van iemand uit een gemeente die nauw betrokken is bij ‘grass-roots’ stadsontwikkkeling, een social designer die laat zien hoe zij bewoners in krachtwijken in beweging krijgen en/of een ervaringsdeskundige burger. Daarnaast voorzien zij ons in de training van (on)gevraagd advies. Op deze wijze nemen we de verschillende perspectieven die van belang zijn voor een co-creatief proces mee en verruimt u uw eigen blikveld.

In deze training gaan we gericht aan de slag met het versterken van kennis, houding en vaardigheden rondom waarderend co-creëren. Voorafgaand aan de training inventariseren wij uw leervragen en een casus uit uw praktijk. Op deze wijze krijgt u de kans om uw vaardigheden optimaal te trainen en bereikt u het meeste effect in de dagelijkse praktijk.

Eindresultaat

  • Inzicht in de principes van co-creërend werken en wat dit betekent voor uw werk en rol als professional;
  • Het toepassen van de stappen van waarderend co-creëren en hoe u dit kunt gebruiken om het zelforganiserend vermogen van mensen effectief aan te spreken;
  • Inspiratie, plezier en het maken én delen van kennis met andere deelnemers;
  • Een concreet actieplan waarmee u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt.

Voor wie

De training Waarderend co-creëren is bedoeld voor sociale wijkteams, maatschappelijke organisaties en beleidsambtenaren van gemeenten.

Trainer

Christine Kuiper en Saskia van Grinsven (Movisie)