Werk maken van respijtzorg

Algemeen

Om de zorg naar tevredenheid vol te kunnen houden is het nodig dat mantelzorgers af en toe even op adem kunnen komen. Als de mantelzorgtaken tijdelijk en volledig worden overgenomen, heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf. Vooral bij langdurige en intensieve mantelzorg is deze respijtzorg vaak een noodzakelijke voorwaarde om de zorg vol te houden.

Hoe kunt u er als gemeente, of zorg- of welzijnsorganisatie voor zorgen dat het respijtaanbod aansluit bij de behoeften van mantelzorgers? En dat zij er gebruik van gaan maken en ook daadwerkelijk respijt ervaren? Dat, en meer leert u tijdens een van de trainingen respijtzorg van Movisie.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Jolanda Elferink
Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Dat mantelzorgers ruimte krijgen voor respijt, een adempauze, is geen luxe, maar van vitaal belang. Dit geldt niet alleen op het microniveau van het welzijn van de mantelzorger, de verzorgde en de kwaliteit van hun onderlinge relatie, maar draagt ook bij aan doelen op macroniveau, zoals deelname aan betaalde arbeid en kostenbeheersing in de zorg. Er is een grote verscheidenheid aan vormen van vervangende zorg. Die kan thuis of buitenhuis geboden worden en er kunnen vrijwilligers en/of professionals bij ingezet worden. Die verscheidenheid is nodig om vervangende zorg op maat te kunnen afstemmen op specifieke beperkingen, leeftijd en leefstijl van de verzorgde én op de wensen van de mantelzorger.

Aanbod voor gemeenten

Respijtzorg is een belangrijke vorm van mantelzorgondersteuning. En met de komst van de decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verblijf, wordt respijtzorg steeds meer het terrein van gemeenten. Wat kunnen gemeenten doen om in samenspraak met lokale en regionale partners respijtzorg adequaat vorm te geven? Tijdens deze training krijgt u antwoord op die belangrijke vraag. U leert wat voor mantelzorgers belangrijke kenmerken van dienstverlening zijn waaraan een goed respijtzorgaanbod aan moet voldoen, u hoort welke kansen de decentralisaties u bieden om respijtzorg vorm te geven, en u krijgt informatie over verschillende soorten respijtzorgvoorzieningen, financieringsvormen en samenwerkingspartners, zowel professioneel als vrijwillig. Tot slot gaat u aan de slag om in uw eigen omgeving het respijtzorgaanbod onder de loep te nemen en te versterken.

Aanbod voor zorg- en welzijnsorganisaties

Mantelzorgers kunnen nogal wat drempels ervaren om gebruik te maken van respijtzorg. Zowel praktische als psychologische drempels  spelen een rol. Zo moet het respijtaanbod toegankelijk en beschikbaar zijn, maar moeten zowel mantelzorg als verzorgde ook open staan voor het gebruik van de vervangende zorg. Hoe u er als aanbieder van respijtzorg voor kunt zorgen dat deze en meer drempels weggenomen worden, leert u tijdens deze training.

Aanbod Vrijwillige respijtzorg

Er komt veel bij kijken als een organisatie voor vrijwilligerszorg het aanbod wil uitbreiden met ondersteuning voor mantelzorgers. Maar er is veel trainingsmateriaal beschikbaar over vrijwillige respijtzorg en onderwerpen die daarmee samenhangen als het omgaan met dementie en andere ziektebeelden, het behouden van de eigen vitaliteit als vrijwilliger, het samenspel tussen de vrijwilliger en de beroepskracht, grenzen, zingeving, omgaan met eenzaamheid bij cliënten en/of mantelzorgers, motiverende gespreksvoering, het ontwikkelen van competenties in de vrijwillige respijtzorg en nog veel meer. Die informatie, of een deel daarvan, kan bijvoorbeeld overgedragen worden in de vorm van een train-de-trainer. Ook kan Movisie de training geven aan vrijwilligers. Zo heeft Movisie veel
ervaring opgedaan met het geven van trainingen aan reintegranten, onder andere gedurende twee jaar durend traject in de gemeente Spijkenisse.

Voor wie

Deze training is bij uitstek geschikt voor gemeenteambtenaren en zorg- en welzijnprofessionals.

Trainer

Jolanda Elferink