Werken met het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking

27 september 2018

Algemeen

Kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking zijn extra kwetsbaar in hun seksuele ontwikkeling. Zij lopen een hoger risico als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegelijk blijkt het voor veel ouders en professionals moeilijk om deze kinderen en jongeren voorlichting en ondersteuning te bieden bij hun seksuele ontwikkeling. Juist voor deze doelgroep is dit er belangrijk.

Buiten de Lijnen (2016) biedt extra handvatten voor het toepassen van het Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met een bijzondere behoefte. In deze verdiepingsmodule staat het gebruik van het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking centraal.

Datum: 27 september 2018 van 10.00 uur tot 16.30 uur
Sluitingsdatum inschrijving: 20 september 2018
Locatie: Movisie, Catharijnesingel 47, Utrecht
Prijs: 650,- euro

Accreditatie:

 • SKJ: Deelname aan deze training levert 10 registerpunten op voor het opleidingstraject voor  bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. (ID-nr SKJ198573)
 • Registerplein: Deelname deze training levert 3.2 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. (ID nummer: 271341)
  En levert 10 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing). (ID nummer: 271341)
 • V&V: Deelname aan  deze training levert 6 registerpunten op voor het opleidingstraject voor geregistreerde verpleegkundigen. (PE-nr. ID 271341)

Inhoud

Het Vlaggensysteem helpt professionals bij het duiden, beoordelen van, en reageren op seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Ook als het gaat om kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking!

Programma onderdelen

In deze training leer je:

 • het Vlaggensysteem toe te passen bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking op basis van de handvatten en aandachtspunten uit Buiten de Lijnen;
 • om te gaan met een disharmonisch profiel in het kader van het Vlaggensysteem;
 • hoe je met de nieuwe tekeningen uit Buiten de Lijnen aan de slag kunt gaan;
 • hoe je in gesprek gaat met kinderen, jongeren en ouders over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

Na afloop van deze training:

 • heb je zicht op je eigen aannames t.a.v. (verstandelijke) beperkte kinderen/jongeren en seks;
 • weet je hoe je het Vlaggensysteem kunt toepassen bij een disharmonisch ontwikkelingsprofiel;
 • heb je zicht in de bij deze doelgroep relevante criteria, het duiden en beoordelen en het gebruik van de normatieve lijst;
 • vergroot je je kennis omtrent de richtlijnen voor handelen;
 • heb je je gespreksvaardigheden aangescherpt door oefening van gesprekken over seksueel gedrag met kinderen/jongeren en ouders.

Highlights

Wat is er bijzonder aan Buiten de Lijnen met het oog op (verstandelijk) beperkte kinderen/jongeren?

 • Oefening gericht op eigen aannames, waarden en normen rond seks en een beperking.
 • Toepassen van het Vlaggensysteem bij deze doelgroep met extra aandacht voor het disharmonisch profiel.
 • Het beoordelen van seksueel gedrag van verstandelijk beperkte kinderen/jongeren met behulp van de tekeningen: welke criteria zijn (extra) van belang en hoe gebruik je de normatieve lijst?
 • Richtlijnen voor handelen formuleren op grond van de tekeningen.
 • Aan de slag met gespreksvoering (met een actrice).
 • Inventarisatie van tips en trics voor de gespreksvoering.

Voor wie

 • Praktijkwerkers/professionals uit het veld die met specifieke doelgroepen en/of aandachtsgebieden werken en deze verdieping van het Vlaggensysteem in hun werk willen toepassen.
 • Trainers, die de Train-de-trainer Vlaggensysteem gevolgd hebben en een inhoudelijke verdiepingsslag willen maken. Zij kunnen de nieuwe informatie gebruiken in de basistrainingen.

Voorwaarden voor deelname:

 • Je hebt de basistraining Vlaggensysteem gevolgd en/of de Train-de-trainer Vlaggensysteem.
 • Je werkt met kinderen en jongeren en hebt een taak in het bespreken van seksueel gedrag.
 • Je hebt Buiten de Lijnen gelezen.
 • Je bent bereid te reflecteren op je eigen seksuele ontwikkeling.

Deze training is ook als maatwerk af te nemen.

Trainer

Anoushka Boet, Wendela Wentzel en actrice