Werksessie Samen werkt het voor vrijwilligersorganisaties

Algemeen

Met ‘Samen werkt het’ kunt u de kennis en ervaring die aanwezig is bij de vrijwilligersorganisaties in uw gemeente zo goed mogelijk benutten. De sessie inspireert organisaties om maatschappelijke vraagstukken in de gemeente samen met anderen op te pakken. Waarmee zijn ze zelf bezig en wat is er nodig in de samenleving? Hoe kunnen ze hier op aansluiten en welke verbindingen zijn mogelijk met andere organisaties?

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Charlotte Hanzon, Michaëla Merkus of Ronald Hetem.
Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag
Studieomvang: 1 dagdeel (3 à 4 uur)

Inhoud

In de werksessie maken we gebruik van een co-creatieve aanpak en actieve werkvormen en gaan deelnemers aan de slag met:

 • bewustwording van de mogelijke eigen maatschappelijke rol in de nabije toekomst;
 • kansen zien om eigen kennis en ervaringen in de lokale samenleving voor de lokale samenleving in te zetten;
 • meerwaarde zien in samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties, zowel binnen de eigen sector als sector overstijgend;
 • werken aan de eigen toekomstbestendigheid door meer focus op ontwikkelingen buiten de eigen organisatie;
 • het leggen van concrete contacten en afspraken om in de praktijk samen aan de slag te gaan.

De sessie bestaat uit vier onderdelen:

 • Blik op de lokale situatie
  Hoe ziet de participatiesamenleving er in de eigen gemeente uit? Wie wonen er? Welke vraagstukken spelen er? Wat is kenmerkend voor de cultuur? Welke vragen komen er op vrijwilligersorganisaties af?
 • Dromen en ambities
  De aanwezige organisaties maken kennis met elkaars dromen en ambities. Hoe willen zij zich nu en in de toekomst inzetten voor de lokale gemeenschap?
 • Concrete contacten
  In korte tijd leggen deelnemers zoveel mogelijk contacten en onderzoeken ze interessante samenwerkingspartners om hun ambities te kunnen verwezenlijken.
 • ‘Out of the box’
  Een spel waarmee deelnemers op ideeën komen voor andere activiteiten die ze samen met nieuwe partners kunnen realiseren.

Voor wie

De werksessie Samen werkt het kan worden aangeboden aan vrijwilligersorganisaties door een gemeente, vrijwilligerscentrale, welzijnsinstelling of andere maatschappelijke organisatie. Deze heeft ook een rol in het uitnodigen van deelnemers en eventueel het volgen van de uitvoering van plannen en samenwerking naderhand.

De werksessie is bedoeld voor bestuurders en/of coördinatoren van organisaties of bewonersinitiatieven die:

 • met vrijwilligers werken;
 • lokaal georganiseerd zijn of een lokale afdeling van een regionale of landelijke organisatie vormen;
 • aan de slag willen gaan met de toekomstbestendigheid van hun organisatie of initiatief;
 • hun kennis en ervaring samen met anderen willen inzetten voor de lokale samenleving.

Trainer

De werksessie wordt uitgevoerd door twee trainers van Movisie. Trainers zijn Charlotte Hanzon, Michaëla Merkus en Ronald Hetem.
 

Downloads
Samen-werkt-het