Wet Meldcode voor Hogescholen

Algemeen

Sinds juli 2013 bestaat de Wet op de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat betekent de Wet op de meldcode voor verschillende professionals in het onderwijs? Docenten, studieloopbaanbegeleiders, vertrouwenspersonen of decanen kunnen te maken krijgen met studenten in ontwrichte thuissituaties waar geweld speelt.

Hoe signaleer je dit, ga je ermee om en welke stappen zet je om de student te ondersteunen? Hoe is het handelingsprotocol binnen de opleiding vormgegeven? Dit alles komt aan bod in de training Wet Meldcode voor Hogescholen.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel
Datum: op aanvraag
Locatie: incompany
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Na afloop van deze training heeft u zicht op:

  • de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • de te zetten stappen volgens de wet;
  • wat wiens taak is;
  • de aanpak bij de gespreksvoering a.d.h.v. casuïstiek;
  • het ondersteuningsprogramma van de overheid voor opleidingen t.b.v. de implementatie van de wet;
  • het plan voor implementatie voor uw opleiding.

Waarom de Wet op de meldcode?

Slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties vragen zelf niet snel hulp, omdat ze vaak worstelen met schuld- en schaamtegevoelens of hun problemen niet onderkennen. Omdat geweld achter de voordeur zoveel voorkomt en professionals vaak niet weten hoe dit op te merken of aan te pakken, is er sinds juli 2013 de Wet op de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Organisaties en professionals in de sectoren Onderwijs, Gezondheidszorg, Kinderopvang, Maatschappelijke Ondersteuning, Sport, Jeugdzorg en Justitie zijn daarmee verplicht een Meldcode te hanteren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en ouderenmishandeling. Het doel van de Wet is dat professionals sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Er is een stappenplan dat hiervoor handvatten biedt. Movisie is in opdracht van het ministerie van VWS betrokken bij de bijscholing en implementatie van de Wet op de  meldcode. Wij ondersteunen u graag met deze training.

Voor wie

Voor vertrouwenspersonen, decanen en andere professionals werkzaam op Hogescholen.

Trainer

Wendela Wentzel