Wmo-raad en de decentralisaties

Algemeen

Door de decentralisaties is er veel veranderd in de omgeving van de Wmo-raad. De nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zorgen voor een heel ander speelveld. Wat betekent dit voor de plek van de Wmo-raad in de gemeente? Wat zijn de uitdagingen waar gemeenten mee te maken hebben? Wat vraagt dit van de structuur en de samenstelling van de raad om ook in de toekomst de gemeente goed te kunnen adviseren?

Datum: in overleg
Locatie: incompany
Prijs: op aanvraag
 

Inhoud

In deze actualiteitensessie van één dagdeel praten wij u bij over de belangrijkste ontwikkelingen en de gevolgen voor de Wmo-raad. Wat betekenen de decentralisatie van de AWBZ begeleiding en persoonlijke verzorging, de komst van de Participatiewet en de Jeugdwet voor het functioneren van de raad? Hoe kunt u als raad alle nieuwe doelgroepen op een goede manier vertegenwoordigen?

Met deze training krijgt u:

  • kennis over de veranderingen van het sociaal domein en de wijze waarop gemeenten integraal beleid vormgeven;
  • inzicht in de uitdagingen en vraagstukken die gemeenten momenteel tegenkomen in het aanbieden van hulp en ondersteuning aan kwetsbare burgers;
  • kennis over de welke wettelijke verplichtingen voor medezeggenschap van cliënten in de drie beleidsdomeinen van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet;  
  • inzicht in wat deze veranderingen betekenen voor de rol en de adviezen vanuit de Wmo-raad

Daarnaast krijgt u inzicht in mogelijke structuuroplossingen om als raad alle nieuwe doelgroepen op een goede manier te vertegenwoordigen.

Tijdens deze training formuleert u een gezamenlijke visie en uitgangspunten op de meest recente ontwikkelingen. Hierdoor kan de raad gerichter keuzes maken om gericht en effectief met deze nieuwe situatie om te gaan.

Voor wie

Leden van Wmo-raden, Wmo-raadsleden.

Trainer

Anne Lucassen, Karin Sok, Marjoke Verschelling.

Reviews

Reacties

Beoordeel deze training

 
12 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.