Een zorgnetwerk in kaart met de MantelScan

Algemeen

Als professioneel hulp- of zorgverlener maakt u samen met vrijwilligers en mantelzorgers deel uit van een zorgnetwerk rond een zorgbehoevende. Met de MantelScan kunt u de draagkracht en draaglast van dit zorgnetwerk in kaart brengen. Hierdoor ontstaat zicht op knelpunten die kunnen worden verholpen en krachtbronnen die kunnen worden versterkt. Deze training helpt u om optimaal gebruik te maken van de MantelScan, waardoor het zorgnetwerk effectief wordt ondersteund.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Wilco Kruijswijk
Datum en locatie: in overleg
Locatie: incompany
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Informatie over het zorgnetwerk rond een zorgbehoevende is belangrijk omdat zorgen vaak verder reikt dan slechts het contact tussen één zorgvrager en één mantelzorger. Er zijn vaak meer mensen bij betrokken en ook de impact van de zorgsituatie reikt veelal verder dan de  zorg alleen. Daarnaast wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veel waarde gehecht aan de zelfredzaamheid van burgers en de inzet van het eigen netwerk. Om dat netwerk optimaal in te kunnen zetten is het van belang om in kaart te brengen wat de mogelijkheden en beperkingen van een dergelijk netwerk zijn.

Eindresultaat

Na het volgen van de training kunt u optimaal gebruik maken van de MantelScan en kunt u de draaglast en draagkracht van zorgnetwerken in kaart brengen, omdat u:

  • Kennis hebt van verschillende type zorgnetwerken en hun kracht en risico’s;
  • Effectief het genogram en ecomap kunt inzetten en daarmee zowel familie als sociaal netwerk in kaart kan brengen;
  • Systematisch informatie over een zorgnetwerk kunt verkrijgen;
  • De informatie die u verkrijgt uit gesprek met mantelzorger en hulpbehoevende gestructureerd kunt weergeven;
  • Met behulp van o.a. de Evaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) de draagkracht en draaglast van de mantelzorger inzichtelijk maakt. 

Over de MantelScan

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgbehoevenden en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. De scan biedt visuele hulpmiddelen die helpen bij het structureren van alle informatie over een netwerk. De MantelScan wordt in vijf stappen uitgevoerd. Allereerst wordt de familie in kaart gebracht met een genogram, vervolgens wordt de zorgsituatie in kaart gebracht en daarna de draagkracht en draaglast van de mantelzorger(s). In de vierde stap wordt de verkregen informatie in een ecomap geplaatst en wordt het verder netwerk in kaart gebracht. De vijfde en laatste stap bestaat uit een conclusie en advies.

Voor wie

De training is geschikt voor professionals in zorg en welzijn die de draagkracht en draaglast van mantelzorgers en het zorgnetwerk in kaart willen brengen. Bijvoorbeeld mantelzorgconsulenten en mantelzorgmakelaars, Wmo-consulenten, maatschappelijk werkers of (CVA-)  verpleegkundigen.

Trainer

Wilco Kruijswijk