Transities in het sociale domein: vraag en antwoord

Zes actuele vragen rondom de transities in het sociale domein. Met daarbij het antwoord van Movisie in de vorm van informatie, praktisch advies en ondersteuning op maat. Movisie ontzorgt!

 

Sociale wijkteams inzetten… maar hoe?
Wat is een sociaal wijkteam? Wat komt er kijken bij het inrichten van een team? Wat maakt een team effectief? Movisie bundelt kennis uit onderzoek èn praktijk en geeft antwoord op actuele vragen die spelen bij de inzet van multidisciplinaire wijkteams in gemeenten.

 

De burger eigen kracht geven… maar hoe?
Movisie ontzorgt gemeenten bij alle transities in het sociale domein. Wij ondersteunen en adviseren u bij het werken vanuit zelfregie.

 

Veilig thuis, ook achter de voordeur... maar hoe?
Welk aanbod heeft Movisie voor gemeenten bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld in de nieuwe context van de decentralisaties?

 

Kwetsbare burgers niet buiten de boot laten vallen… maar hoe?
Door de combinatie van twee innovatieve instrumenten, persona’s en het participatiewiel, krijgt u een goed beeld van de effecten van decentralisaties op kwetsbare burgers.

 

Zorg en ondersteuning dichtbij de burger organiseren… maar hoe?
Hoe gaat u dat organiseren? Hoe krijgt u helder wat deze mensen nodig hebben en nog zelf kunnen? Hoe zorgt u er met de beperkte middelen voor dat iedere burger de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft?

 

Actief burgerschap stimuleren… maar hoe?
Door kennis uit onderzoek én de praktijk kent Movisie de wegen die naar actief burgerschap leiden. Of het nu via tegenprestatie naar vermogen, buurtcommunities of vrijwilligersorganisatie gaat, Movisie ondersteunt en adviseert u bij het stimuleren van actief burgerschap.