Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding

Momenteel werken naar schatting tussen de 40.000-50.000 mensen op een plek met de term ‘arbeidsmatige dagbesteding’. Dit zijn mensen in kwetsbare posities die allerlei activiteiten uitvoeren met een arbeidsmatig karakter. Deze vorm van dagbesteding gaat de komende jaren in het sociaal domein ingrijpend veranderen.

Met de invoering van de Participatiewet en de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de participatie van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dat is een lastige maar ook kansrijke opgave: het onoverzichtelijke en verkokerde veld van beschermd werk en arbeidsmatige dagbesteding kan een goed functionerend geheel worden. Organisaties, gemeenten en cliënten zijn op zoek naar wat de mogelijkheden zijn.

Op deze pagina vindt u actuele informatie: praktijkvoorbeelden, tools, bruikbare publicaties en artikelen over vernieuwing en verandering in de arbeidsmatige dagbesteding.

56 zoekresultaten voor trefwoord arbeidsmatige dagbesteding