Armoede

Armoede

Sinds de economische crisis is de armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid. Met deze explosieve groei staat armoede weer volop in de schijnwerpers. Het is illustratief voor het gegeven dat de politieke erkenning van armoede sterk beïnvloedt wordt door economische ontwikkelingen. Als gevolg van dit mechanisme zien we dat armoede eens in de tien à twintig jaar in de politiek herontdekt lijkt te worden als maatschappelijk probleem, waarna het vervolgens weer een periode wordt genegeerd (Engbersen, 1998; 2013).

Wat werkt bij de aanpak van armoede


De manier waarop er tegen armoede wordt aangekeken, is sterk veranderd in de loop der tijd. Daar waar armoede lange tijd werd opgevat als een directe bestaansbedreiging voor de armen, wordt armoede vandaag vooral beschouwd als een situatie waarbij de financiële mogelijkheden van een huishouden onder een minimaal maatschappelijk aanvaardbare grens zijn gezakt (Vrooman & Snel,1999). Een meer recente verschuiving volgens De Beer (2013) is dat armoede lange tijd vooral werd gezien als een gebrek aan inkomen. Maar tegenwoordig zouden steeds meer beleidsmakers armoede als een meervoudig en breder vraagstuk beschouwen, namelijk als een probleem van maatschappelijke participatie en sociale uitsluiting.

Movisie beschikt over kennis van werkzame elementen bij de aanpak van armoede en schulden. Op deze pagina vindt u onze artikelen, blogs en publicaties over (of gerelateerd aan) dit onderwerp.

33 zoekresultaten voor trefwoord armoede