Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Arbeidsmarkt veroveren

Deze pagina geeft u informatie over burgerparticipatie. Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid; het nemen van initiatieven door burgers; en het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door het faciliteren van burgerinitiatieven. U zult op deze pagina ook de term Doe-democratie tegenkomen. Dit is een vorm van meebeslissen van burgers door zelf maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Een eigen leefomgeving inrichten en een overheid die loslaat en ruimte geeft, zijn daarin belangrijke aspecten.

Wilt u meer weten over cliëntenparticipatie en gemeentelijke advies- en cliëntenraden? Kijk dan in het kennisdossier Cliëntenparticipatie.

100 zoekresultaten voor trefwoord burgerparticipatie