Doe-democratie

Doe-democratie

doe-democratie

Democratie is niet alleen het meeregeren van het volk via politieke vertegenwoordigers en beleidsmakers. Waar burgers concrete zaken in het publieke domein zélf of samen met overheden en instanties oppakken is er sprake van 'doe-democratie'. Door het feit dat burgers iets simpelweg gaan doen voor de publieke zaak, zoals informele zorg en welzijn aanbieden, een buurthuis of een moestuin zelf gaan programmeren en beheren, ontstaat er een vorm van meebepalen of mee beschikken. Doe-democratie interacteert met de denk-democratie van wmo- en cliëntenraden en de representatieve democratie van raadsleden.
 
Collectieve participatie voor het realiseren van het publiek belang staat centraal in de doe-democratie. Doe-democratie hoort bij de participatiesamenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de (landelijke) overheid.

46 zoekresultaten voor trefwoord doe-democratie