Kunst in zorg en welzijn

Kunst in zorg en welzijn

Kunst in zorg en welzijn

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. En het draagt bij aan individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbaren, welbevinden en gezondheid. Waarden en effecten die hard nodig zijn in tijden van sociale transformatie!

Movisie gelooft in de samenwerking tussen de kunst- en sociale sector. Kijk over de grenzen van uw eigen sector heen: neem de schotten weg in beleid, budget en praktijk. Juist in deze tijd van transformatie en bezuinigingen. Op deze pagina vindt u actuele informatie en inspiratie: artikelen, bijeenkomsten, praktijkvoorbeelden, tools en publicaties over waarde en kracht van sociaal-artistieke projecten.

Beeld: Judith Rietkerk - Vertel mij wat

32 zoekresultaten voor trefwoord kunst