Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen, wat houdt dat precies in? Movisie verstaat eronder: een maatschappelijk doel bedrijfsmatig aanpakken met een financieel duurzame basis. De opkomst van allerlei vormen van sociaal ondernemerschap laat zien dat er een productieve ruimte is tussen puur bedrijfsmatig werken en volledig publiek werken.

Het lijkt een effectief alternatief te bieden om maatschappelijke vraagstukken op vernieuwende wijze aan te pakken. Juist bij sociaal ondernemers zit veranderkracht. Zij werken met andere verdienmodellen, inzet van burgers en vormen van samenwerking. Sociaal ondernemen door welzijn en gemeenten kan voor verandering zorgen in:

  • subsidiegedreven naar markt- en klantgericht
  • aanbod- naar vraaggericht
  • reactief naar ondernemend handelen

Duurzaam succesvol?

De verschillende vormen van sociaal ondernemerschap leveren een wezenlijke bijdrage aan de vernieuwing van de lokale samenleving, mogelijkheden voor het vormgeven van een andere verhouding tussen overheid, beroepskrachten en burgers, waarbij die laatste groep zich steeds vaker als (co)-producent opstelt. Ook bieden ze meer kansen voor participatie van bewoners én voor de overleving van bestaande welzijnsfuncties.

Tegelijk is duidelijk dat veel sociaal ondernemerschap nog in het experimentele stadium verkeert. Niet alle trusts, coöperaties, wijkondernemingen en bewonerswinkels zijn even succesvol. Daar komt bij dat, mede door de wildgroei aan allerhande initiatieven, onduidelijk is geworden wat sociaal ondernemerschap precies inhoudt en wat de randvoorwaarden zijn om duurzaam succesvol te zijn.

Wat doet Movisie?

Movisie is hierin de verbindende schakel tussen de sociale sector en overheden enerzijds en sociale ondernemers, financiers en bedrijven anderzijds en bij te dragen aan het ‘versnellen’ en effectiever inzetten van innovatie in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Daarin kijken we ook nadrukkelijk naar het effect van specifieke sociaal innovatieve interventies.

34 zoekresultaten voor trefwoord ondernemerschap