Uiterlijke kenmerken - Tools voor sociaal professionals

Uiterlijke kenmerken gaan over hoe mensen eruit zien. Het uiterlijk wordt ook gezien iets om mee te communiceren: het zegt iets over iemand. Zodoende kunnen uiterlijke kenmerken bij anderen ook een reactie oproepen. 

Met bepaalde uiterlijke kenmerken worden we geboren, zoals huidskleur, moedervlekken of hoe het haar valt. Andere kenmerken zijn het gevolg van gebeurtenissen in je leven, zoals een litteken. Ook geven mensen zelf invulling aan hun uiterlijk, denk bijvoorbeeld aan het dragen van een hoofddoek of het laten zetten van een tattoo. Een uiterlijk kenmerk kan gekoppeld zijn aan een sociaal-culturele of religieuze achtergrond, te maken hebben met een bepaalde levenswijze, of ontstaan als gevolg van het hebben van een beperking. 

Als sociaal professional kan je te maken krijgen met vragen die betrekking hebben op uiterlijke kenmerken. Uiterlijke kenmerken kunnen elementen zijn waar de samenleving betekenissen aan verbindt. Daardoor kan het voorkomen dat mensen worden uitgesloten of op een andere manier worden gediscrimineerd om hun uiterlijke kenmerken. Een hulpvraag van een cliënt kan te maken hebben met uiterlijke kenmerken of de betekenis hiervan. Daarom is het goed om hier bewust en sensitief mee om te gaan. 

Op dit moment beschikt Movisie nog niet over tools die zich specifiek richten op uiterlijke kenmerken.     

Verder lezen over uitsluiting en discriminatie?

Wat Werkt bij het verminderen van discriminatie?

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk