Vacature: medewerker met onderzoekservaring inclusie en diversiteit (32 - 36 uur)

Movisie wil duurzame en positieve verandering bewerkstelligen bij mensen in een kwetsbare situatie. Gaat jouw hart sneller kloppen bij het idee dat je op basis van gedegen onderzoek en advies kan bijdragen aan een inclusievere samenleving? Dan heeft Movisie de baan voor jou. Wij zoeken een medewerker met (onderzoeks)ervaring voor het team Inclusie en diversiteit.

Met het thema Inclusie en Diversiteit ligt de focus op ontwikkeling, verbetering en bevordering van kennis over wat werkt om de positie van mensen die niet volwaardig kunnen participeren in de samenleving te verbeteren. Het team is een kennismakelaar voor overheden, maatschappelijke organisaties, belangen-, welzijns- en zorgorganisaties van bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, verbindt kennis en praktijk, vertaalt deze waar nodig en helpt het beleid en uitvoering tot stand te brengen. Via onder andere lerende praktijken werken we samen in de praktijk met sociale professionals, actieve inwoners, ervaringsdeskundigen en beleidsmedewerkers om samen en met kennis de uitvoerende werkzaamheden te versterken. In het team Inclusie en Diversiteit werken we onder andere aan projecten over inclusieve gemeenten, diverse lhbti+ projecten en projecten rondom het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

Wat wordt jouw rol?

Als medewerker ben je breed inzetbaar op de verschillende projecten. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit: 

 • Adviseren van gemeenten in het kader van inclusief beleid.
 • Uitvoeren en meewerken aan projecten met lhbti+ onderwerpen.
 • Verbinden van landelijke en lokale praktijken en hierin als intermediair fungeren
 • Uitvoeren van diverse onderzoeken en schrijven van onderzoeksrapportages.
 • Interpreteren van uitkomsten van onderzoeken en vertalen naar de praktijk in de vorm van artikelen en praktisch toepasbare producten en tools.
 • Organiseren van activiteiten gericht op kennisaanbod/kennisdeling.

Wat neem jij mee? 

 • Je hebt een afgeronde wetenschappelijke opleiding, in de sociale wetenschappen.
 • Minimaal drie jaar ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je hebt kennis van gemeenten en beleidsterreinen in het sociaal domein.
 • Je werkt graag samen en kunt deze vaardigheid in complexe situaties inzetten.
 • Je hebt ruime kennis van en affiniteit met een of meerdere van deze thema’s: inclusie, inclusief beleid, lhbti+, VN-verdrag mensen met een beperking en over de intersectionaliteit tussen deze thema’s en andere diversiteitsfactoren.  Met kennis bedoelen we dat je op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen op dit terrein in Nederland evenals recente wetenschappelijke onderzoeken. Met affiniteit bedoelen we dat je kunt laten zien dat je vanuit je (vrijwilligers)werk, studie of vrije tijd of studie je eerder zelf ervoor gekozen hebt om je bezig te houden met (een van) deze thema’s of je hiervoor in te zetten.
 • Je kunt kennis uit wetenschappelijke onderzoeken duiden, interpreteren, valideren, onderling vergelijken en vertalen naar praktische tips en handvatten voor gemeenten en sociaal professionals. Je bent in staat om deze vraagstukken te vertalen naar een aanbod aan gemeenten en andere partijen.
 • Ook heb je een relevant netwerk in relatie tot deze thema’s (bijvoorbeeld overheden op lokaal en landelijk niveau, (belangen) organisaties op het terrein van inclusie en diversiteit 

Wat bieden wij jou?

Wij bieden je een aanstelling (32 - 36 uur per week) voor een jaar met, bij goed functioneren, een goede bedrijfseconomische situatie én behaald acquisitietarget, uitzicht op een vaste aanstelling. Je wordt aangesteld in de functie van Medewerker inhoud 1. Het salaris bedraagt – afhankelijk van ervaring – minimaal €2.956 en maximaal €4.358 (schaal 9 van de cao Sociaal Werk) per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast is er een individueel keuzebudget van circa 18% van je bruto salaris, een loopbaanbudget en de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van de online trainingen van New Heroes.
 
Movisie is gevestigd in een goed bereikbaar kantoor in Utrecht. Je kunt de plaats waar je werkt flexibel indelen, door afwisselend thuis en op kantoor te werken. Je krijgt vanuit Movisie een budget om jouw thuiswerkplek goed in te richten.

Wie zijn wij? 

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Zo’n 140 Movisianen ontwikkelen samen met de praktijk kennis over wat écht goed werkt en samen passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. Movisie hecht waarde aan inclusiviteit en een divers samengesteld personeelsbestand. Movisie is een organisatie die zich inzet voor gelijkheid en het voorkomen en tegengaan van uitsluiting en wil een organisatie zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Door een divers samengestelde organisatie zijn wij beter in staat om sociale vraagstukken in onze samenleving te analyseren en hierop te adviseren. 

Wil je solliciteren?

Je kunt niet meer reageren op deze vacature.

Wij willen onbedoelde uitsluiting voorkomen en maken daarom gebruik van de methode objectief werven en selecteren.

De eerste gesprekken worden gepland op 18 april 2022 online via Teams. De tweede gesprekken worden gepland op 3 mei 2022 en deze gesprekken worden gevoerd op ons kantoor in Utrecht. 

Meer weten? 

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Mayke Kromhout door te mailen naar m.kromhout@movisie.nl.
 
Deze vacature is tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.