Vacature Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Movisie bestaat uit zeven leden. Door het vertrek van één van de leden ontstaat per 1 januari 2019 een vacature voor het aandachtsgebied Financiën & Bedrijfsvoering.

Naast specifieke kennis over het functioneren van (maatschappelijke) organisaties brengen de leden algemene kennis met zich mee, die het hen mogelijk maakt om de toezichthoudende functie in te vullen, kennis te nemen van en te oordelen over het bestuur, de jaarstukken en het beleid van de organisatie. De leden hebben inzicht in hun rol en de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling in de organisatie en hebben bekendheid met de corporate governance. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid zijn een vereiste.

Meer informatie over de functie vind je via onderstaande link. Heb je belangstelling, stuur dan je sollicitatie uiterlijk 16 november aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van Movisie via het bestuurssecretariaat: Karin Houtzager (k.houtzager@movisie.nl). Op 30 november vinden de selectiegesprekken plaats.

Bekijk het functieprofiel