Vacature: Senior ervaringsdeskundige op het gebied van mantelzorg (32 uur)

Deze vacature verspreiden we tegelijk intern en extern

Ben jij senior ervaringsdeskundige? En kun je jouw ervaringsdeskundigheid inzetten op maatschappelijke thema’s van Movisie, met als aandachtpunt mantelzorg? Dan zijn we op zoek naar jou!

Je kunt niet meer reageren op deze vacature.

Vanuit jouw ervaringsdeskundigheid heb je een belangrijke rol om vanuit de leefwereld te reflecteren op de systeemwereld. Bij Movisie werken op dit moment drie ervaringsdeskundigen die naarstig op zoek zijn naar een collega-ervaringsdeskundige. Een ervaringsdeskundige is iemand die op basis van persoonlijke ervaringen en collectieve ervaringskennis in staat is deze kennis, in welke vorm dan ook, door professioneel in te zetten. Dit maakt jou als ervaringsdeskundige een bruggenbouwer tussen de leefwereld en de systeemwereld.

Als ervaringsdeskundige ga je onderdeel uitmaken van het team ‘Informele zorg’. Dit team zet zich in voor een optimale samenwerking tussen de formele en informele zorg. Het team werkt projectmatig met, en voor, professionals binnen met name gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat de mens en diens leefwereld centraal staat, waarbij we streven naar een gezonde balans tussen het zorgen voor naasten en bijvoorbeeld werk, sociale relaties, hobby’s en ontspanning.

Maar jouw werk is breder. Je zult ook meewerken aan projecten op de andere thema’s binnen Movisie. Daarom is het van belang dat je een brede interesse hebt in het voorkomen en aanpakken van thema’s gelinkt aan mensen in een kwetsbare situatie zoals burgerbetrokkenheid, eenzaamheid, psychische kwetsbaarheden, armoede en inclusie.

Wat wordt jouw rol? 

 • Vanuit ervaringsdeskundigheid bijdragen aan de ontwikkeling van kennis bij Movisie (vanuit de drie kennisbronnen; ervaringskennis, praktijkkennis en wat werkt kennis). Waar nodig agendeer je de ervaringsdeskundige invalshoek en zet je dit op de kaart. Zowel buiten Movisie als binnen.
 • Vanuit  het perspectief van de leefwereld werk je samen met collega’s aan vraagstukken op het vlak van mantelzorg. Je denkt en doet concreet mee aan het invullen van projecten, leerbijeenkomsten en kennisproducten. Dit kan in de rol van ondersteuner of begeleider, beleidsbeïnvloeder, deskundigheidsbevorderaar of initiator van vernieuwing. 
 • Je maakt verbinding tussen de leefwereld enerzijds en de systeemwereld anderzijds zodat de ervaringskennis gehoord en gebruikt kan worden op verschillende niveaus.
 • Je vertaalt ervaringskennis naar kenniswerkers, beleidsmedewerkers en sociaal professionals etc. op verschillende niveaus (o.a. Rijksoverheid, gemeentebestuur, praktische beroepsgroep, etc.).
   

Ervaringsdeskundige collega Jeroen de Haan – Rissmann aan het woord

Ik ben betrokken bij lerende praktijken in het land. Het gaat daar om organisaties die zijn vastgelopen in het samenwerken met ervaringsdeskundigen en daar iets aan willen doen. Daarbij heb ik soms een adviserende rol. Vaak faciliteer ik ontwikkelprocessen van organisaties die hebben aangeven dat ze willen leren omtrent ervaringsdeskundigheid. Ook vertolk ik binnen verschillende projecten van Movisie het perspectief van de leefwereld. Of help ik bij het betrekken van vertegenwoordigers van de leefwereld bij vormgeven van projecten die bedoeld zijn om mensen in kwetsbare posities te ondersteunen. Daarnaast speel ik ook binnen Movisie een rol bij het samenbrengen van verschillende kennisbronnen en perspectieven, waarvan we graag willen dat die altijd, vanaf de start, samen optrekken in het bepalen van wat ons staat te doen, en hoe we dat gezamenlijk aanpakken. En tot slot: ik zit met veel plezier in de band van het Movisie-cabaret!

Wat neem jij mee? 

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau.
 • Ervaringsdeskundigheid op het gebied van mantelzorg. Je kunt vanuit je ervaringsdeskundigheid ook meewerken op andere vraagstukken van Movisie. 
 • Je hebt ervaring met het werken aan een duidelijke positie, functie en rol van ervaringskennis en -deskundigheid. Je bent in staat om daarover in gesprek te gaan met collega’s binnen Movisie en andere organisaties of zet hiervoor andere (creatieve) vormen in samen met (ervaringsdeskundige) collega’s.
 • Vaardigheden om in professionele setting ervaringskennis te verbinden aan praktijk- en wetenschappelijke kennis. 
 • Je hebt een visie over de waarde van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid in een organisatie die werkt aan maatschappelijke doelen.
 • Je hebt een netwerk van ervaringsdeskundigen, (ook) op het thema mantelzorg.
 • Je zoekt de samenwerking op en kan goed in een (project)team functioneren. Daarmee bedoelen we dat je graag bijdraagt aan een gezamenlijk resultaat met collega’s en anderen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en in staat zijn op een aansprekende manier te communiceren over de ervaringen.
 • Omdat Movisie een projectorganisatie is, is ervaring met projectmatig werken een pre. 

Wat bieden we jou? 

 • Wij bieden je een aanstelling (32 - 36 uur per week) voor een jaar met – bij goed functioneren, en een goede bedrijfseconomische situatie – uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Je wordt aangesteld in de functie van Senior medewerker inhoud 3. Het salaris bedraagt – afhankelijk van ervaring – minimaal €3.720,- en maximaal €5.483,- (schaal 10 van de cao Sociaal Werk) per maand bij een 36-urige werkweek. 
 • Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget van circa 17% van je brutosalaris en een loopbaanbudget.

Movisie is gevestigd in een goed bereikbaar kantoor in Utrecht. Movisie kent flexibele werktijden en de mogelijkheid om afwisselend thuis en op kantoor te werken. Je krijgt vanuit Movisie een budget om jouw thuiswerkplek goed in te richten.

Wie zijn wij?

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Zo’n 140 Movisianen ontwikkelen samen met de praktijk kennis over wat écht goed werkt en samen passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Het team Informele Zorg is een mooie mix van jongere en meer ervaren teamleden, die zich allemaal volop inzetten voor het thema. Iedereen houdt zich, naast het thema informele zorg, ook bezig met andere maatschappelijke thema’s binnen Movisie die gerelateerd zijn aan informele zorg. Binnen het team is er veel ruimte voor (in)formele contactmomenten, creatieve (digitale) samenwerking en het ontwikkelen van jouw interesses en talenten.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen over ervaringsdeskundigheid kun je contact opnemen met Jeroen de Haan Rissmann: j.dehaan-rissmann@movisie, 06 55 44 06 16.  En voor inhoudelijke vragen over mantelzorg Roos Scherpenzeel: r.scherpenzeel@movisie.nl 06 19 56 20 93.

Solliciteren

Je kunt niet meer reageren op deze vacature.

Movisie is een organisatie die zich inzet voor gelijkheid en het voorkomen en tegengaan van onbedoelde uitsluiting en wil een organisatie zijn waarin diverse medewerkers zich thuis voelen. Movisie hecht waarde aan inclusiviteit en een divers samengesteld personeelsbestand. Door een divers samengestelde organisatie zijn wij beter in staat om sociale vraagstukken in onze samenleving te analyseren en hierop te adviseren.

De eerste gesprekken vinden plaats op 16 en 20 februari 2024 en de tweede gesprekken op 21 en 26 februari 2024.

Wij willen onbedoelde uitsluiting voorkomen en maken daarom gebruik van de methode objectief werven en selecteren.